Punkty mieszania masy betonowej

Punkty mieszania masy betonowej
Punkty mieszania masy betonowej

Wytwórnie rozbieralne (przenośne) składają się z elementów nadających się do demontażu i montażu oraz przystosowanych do transportu. Wytwórnie te najlepiej nadają się do instalowania na placach budowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wytwórnie przewoźne są skonstruowane w ten sposób, iż składają się z rozbieralnych zespołów, posiadających własne podwozia transportowe (lub zestawy kołowe) stałe i odejmowane.

Punkty mieszania masy betonowej należą do dość jeszcze rozpowszechnionych u nas urządzeń, które ze względu na objętościowe odmierzanie składników za pomocą środków transportu bliskiego jak taczki, wywrotki, ustępują punktom produkcji masy betonowej, pozostając jedynie na budowach małych o drugorzędnym znaczeniu technicznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Głównymi czynnikami wpływającymi na techniczne i organizacyjne usprawnienia wszelkich urządzeń wytwarzania masy betonowej są:

  • sposoby przechowywania suchych składników masy betonowej,
  • sposoby transportowania tych składników z miejsc składowania do kosza betoniarki,
  • sposoby odmierzania składników (uprawnienia budowlane).

Wyboru właściwych sposobów przechowywania, transportowania oraz odmierzania składników masy betonowej powinno się dokonywać w zależności od konkretnych warunków na budowie, a przede wszystkim od wielkości produkcji i właściwości betonu, w ścisłej zależności od kosztów z tymi sposobami związanych (program egzamin ustny).

Schemat punktu mieszania masy betonowej oparty na objętościowej metodzie odmierzania kruszywa i wody za pomocą środków transportowych (taczki), zaś cementu - przez odważanie go.

Piasek i żwir składowane są w zasiekach (na podłodze drewnianej), oddzielone od siebie ściankami oraz odgrodzone ścianką oporową od strony zewnętrznej (opinie o programie). Zasieki ze żwirem położone są bliżej kosza betoniarki niż zasiek z piaskiem, gdyż przeciętnie używa się dwukrotnie więcej żwiru niż piasku. Dla ułatwienia transportu kruszywa między zasiekami z kruszywem i koszem betoniarki ułożone są tory taczkowe.

Układ dwustopniowy punktów produkcyjnych

Zastosowanie na budowach do przechowywania cementu silosów napełnianych pneumatycznie ze specjalnych cementowozów, spowodowało konieczność odpowiedniego przystosowania ku temu punktów wytwarzania masy betonowej. Schemat najprostszego w swym układzie punktu mieszania masy betonowej, przy którym odmierzanie kruszywa odbywa się za pomocą taczek.

Punkty produkcji masy betonowej stanowią jednolite zespoły maszynowe, obejmujące betoniarkę oraz urządzenia wagowe odmierzające, umożliwiające uzyskanie większej jednorodności oraz wyższych marek betonu niż to ma miejsce w prymitywnych punktach mieszania masy betonowej. Cechą znamienną rozwiązań punktów produkcyjnych jest zatem wprowadzenie w warunkach polowych takich sposobów wytwarzania masy betonowej, które stosowane są w wytwórniach scentralizowanych (segregator aktów prawnych).

W ostatnich latach automatyzacja wytwarzania masy betonowej czyni bardzo duże postępy nawet w’ pojedynczych betoniarkach. Według ustalonej receptury i po włączeniu prądu następuje automatycznie kolejne wsypanie i ważenie cementu i krusz- wa, przemieszczenie ich do betoniarki, dodanie wody, wymieszanie i wysypanie gotowej masy betonowej.

Układ dwustopniowy punktów produkcyjnych powstaje zarówno w przypadku przechowywania operacyjnego zapasu kruszywa w zbiornikach, jak i składowania go na hałdach, przy czym cement w każdym z tych przypadków przechowywany jest w zbiornikach. Pod względem konstrukcyjnym istnieje wiele rozwiązań w układach punktów produkcji masy betonowej, w szczególności znacznie wzrosła ich liczba na Zachodzie, lecz. także i u nas w kraju notowany jest pod tym względem znaczny postęp (promocja 3 w 1).

Schemat punktu produkcyjnego masy betonowej typu „Arbau”, pokazany na rys. 5-204, w zasadzie spełnia podstawowe warunki umożliwiające produkcję jednorodnej masy betonowej (stosowanie frakcjonowanego kruszywa oraz odmierzanie wszystkich składników masy betonowej przez ich ważenie).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !