Blog

20.06.2022

Pustaki Alfa

Pustaki Alfa

W budynkach inwentarskich można stosować lub odpowiednim pogrubieniu ściany zewnętrznej. Pustaki ze żwirobetonu stosuje się tylko do wykonywania ścian zewnętrznych w budynkach nieogrzewanych. Pustaki klasy 50 stosuje się do wykonywania ścian nośnych w budynkach 2-, 3-kondygnacyjnych. Natomiast pustaki klasy 25 można używać do wykonywania ścian nośnych w budynkach parterowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pustaki Alfa nie nadają się do budowy murów fundamentowych i piwnicznych. Transport i przechowywanie. Pustaki Alfa przewozi się dowolnymi środkami transportu. Przy załadowaniu układa się je długością w kierunku jazdy, ściśle obok siebie. Przestrzeń wolną zapełnia się materiałami wyściółkowymi (np. słomą). Na placu budowy pustaki układa się w stosy nie więcej jednak niż 10 warstw, otworami skierowanymi w dół (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Właściwości. Właściwości techniczne pustaków Kontra są zbliżone do właściwości pustaków Alfa. Są jednak od nich bardziej ekonomiczne i nowoczesne. Układanie pustaków na sucho bez użycia zaprawy wpływa na skrócenie czasu trwania robót, a poza tym wyeliminowanie zaprawy zwiększa ciepłochronność wznoszonych murów. Jako wadę tego systemu wznoszenia murów można wymienić konieczność bardzo dokładnego uformowania pustaków, co nie zawsze jest możliwe do osiągnięcia (uprawnienia budowlane).

Pustaki zasypowe wykonuje się z betonów lekkich lub z gipsu, jak np. pustaki BSP. Pustaki wyprodukowane ze żwirobetonu mogą być użyte tylko do budowy budynków nieogrzewanych, ponieważ mają wysoki współczynnik przewodności cieplnej (program egzamin ustny).

Pustaki zasypowe

Zastosowanie. Pustaki zasypowe stosuje się do wykonywania ścian zewnętrznych w budynkach gospodarczych, magazynowych. Mniej odpowiednie są do wykonywania ścian w budynkach inwentarskich. Wysokość budynku o ścianach nośnych z pustaków zasypowych nie może przekraczać jednej kondygnacji (3 metrów). Ściany wykonane z tych pustaków powinny być obustronnie otynkowane (opinie o programie).

Wymiary i masę pustaków zasypowych. Oprócz zasadniczych typów produkuje się pustaki uzupełniające, jak np. połówkowe, narożnikowe lewe, narożnikowe prawe. Pustaki Gamma wypełnia się zasypką izolacyjną, jeżeli mają być użyte do wykonania zewnętrznych ścian osłonowych. Można również wypełnić betonem, jeżeli jest to konieczne ze względów konstrukcyjnych, i w tym przypadku spełniają rolę deskowania.

Przechowywanie i transport. Pustaki zasypowe przechowuje się pod zadaszeniem. Pustaki wykonane z gipsu szczególnie należy chronić przed zawilgoceniem. W czasie składowania pustaki ustawia się jeden na drugim w pozycji, w jakiej zostaną ułożone w ścianie. Ilość warstw w stosie nie powinna być większa niż 6. W czasie transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, chroniąc materiałami wyściółkowymi (np. matami słomianymi) (segregator aktów prawnych).


Właściwości. Wysokość konstrukcji stropu wynosi 23 cm. Zbrojenie główne żeber składa się z dwóch prętów stalowych, których średnica powinna wynikać z obliczeń statycznych. Żebra żelbetowe rozmieszcza się w odstępach osiowych 60 cm. Strop Kontra stosuje się o rozpiętości 2,4-6,0 m. Wymiary pustaka 59,5x20x23 cm, a masa 14 kg. Przechowywanie i transport. Pustaki betonowe przechowuje się na placu budowy, otworami skierowanymi do góry. Układa się na podkładach drewnianych, najwyżej w 5 warstwach (promocja 3 w 1).

W czasie transportu układa się ściśle jeden obok drugiego, długością w kierunku jazdy i zabezpiecza przed uszkodzeniem. Określenie. Strop T-27 składa się z prefabrykowanych belek żelbetowych oraz wypełnienia w postaci pustaków lub płyt żelbetowych. Belki żelbetowe mają kształt odwróconej litery T. Właściwości. Wysokość żelbetowej belty wynosi 27 cm. Belki produkowane są o długościach 2,98-M,48 m. W zależności od średnicy prętów, jakie zostały użyte do zbrojenia, belki zostały oznaczone od nr 1, o najmniejszej ilości stali zbrojeniowej, do nr 12 o największej ilości zbrojenia.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami