Pytania i odpowiedzi


 

W tym artykule zamieściliśmy pytania przesłane do nas przez użytkowników, na które udzieliliśmu odpowiedzi:

 

 

 

1. Na jak długo przyznawana jest licencje na program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017?


Odpowiedź: Licencja jest przyznawana na 1 rok. W tym czasie każdy użytkownik może za darmo aktualizować program za darmo.


2. Jaką minimalną ilość punktów należy zdobyć na egzaminie na uprawnienia budowlane, aby otrzymać pozytywny wynik z egzaminu?


Odpowiedź: Aby egzamin pisemny na uprawnienia budowlane został oceniony pozytywnie należy zdobyć minimum 75% poprawnych odpowiedzi. W zależności od specjalności liczba pytań na karcie egzaminacyjnej jest różna.


3. Który egzamin jest pierwszy (pisemny, czy ustny) podczas sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane?


Odpowiedź: W każdej sesji egzaminacyjnej zawsze jako pierwszy odbywa się egzamin pisemny, dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego można przystąpić do egzaminu ustnego.


4. Czy, aby przystąpić do egzaminu ustnego trzeba mieć zaliczony egzamin pisemny?


Odpowiedź: Tak, to jest warunek konieczny.


5. Czy jeżeli w przypadku nie zaliczenia tylko egzaminu ustnego, to czy w przyszłej sesji trzeba zdawać od początku egzamin pisemny również?


Odpowiedź: Nie, wtedy w następnej sesji podchodzi się tylko do egzaminu ustnego na zasadzie poprawki. Opłata egzaminacyjna jest również mniejsza, ponieważ opłaca się tylko koszt przeprowadzenia egzaminu ustnego.


6. Czy na egzaminie pisemnym są również pytania otwarte?


Odpowiedź: Nie, egzamin pisemny posiada formę testu jednokrotnego wyboru. Nie ma pytań otwartych.


7. Czy egzamin na uprawnienia budowlane odbywa się w całej Polsce o tej samej porze?


Odpowiedź: Tak, egzamin pisemny na uprawnienia budowlane odbywa się we wszystkich okręgowych izbach w całej Polsce tego samego dnia i o tej samej godzinie.


8. Czy do programu do nauki TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer potrzebne jest stałem podłączenie do Internetu?


Odpowiedź: Nie, program instaluje się lokalnie na dysku i nie ma potrzeba ciągłego podłączenia do Internetu.


9. Czy już po pozytywnym zaliczeniu całości egzaminu można pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?


Odpowiedź: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można pełnić po pozytywnym wyniku egzaminu pisemnego oraz ustnego, a także po otrzymaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i opłaceniu obowiązkowych składek do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.


10. Z jakich ustaw najczęściej pojawiają się pytania na egzaminie?


Odpowiedź: Na egzaminie pytania najczęściej pojawiają się z Prawa Budowlanego, Rozporządzenia w sprawie usytuowania budynków i ich otoczenia, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Kodeks Postępowania Administracyjnego. Z tych ustaw około 80% pytań pojawia się na karcie.


11. Czy po wcześniejszym zakończeniu egzaminu pisemnego można opuścić salę, czy trzeba czekać do końca czasu przeznaczonego na egzamin?


Odpowiedź: Tak, jeżeli osoba skończy rozwiązywać test szybciej, może wyjść z sali egzaminacyjnej i może poczekać na zewnątrz na ogłoszenie wyników przez przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.


12. Czy jedna osoba może posiadać więcej niż jeden rodzaj uprawnień budowlanych?


Odpowiedź: Tak, nie ma żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o możliwość posiadania więcej rodzajów uprawnień budowlanych. Trzeba tylko mieć odpowiednio zdobytą i udokumentowaną praktyką zawodową, która dotyczy konkretnej specjalności oraz należy pozytywnie zdać egzamin pisemny oraz ustny.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami