Pytania z norm - wapno budowlane


Wapno budowlane – część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

 


Jaki okres czasu wiązania (początek i koniec) przewiduje norma dla wapna budowlanego?
Odp początek od 1 godziny koniec do 15 godzin


Według jakich zależności klasyfikuje się wapno powietrzne i wapno hydrauliczne? Podaj przykład.
Odp: wapno powietrzne należy klasyfikować wg zawartości (CaO+MgO) a wapno hydrauliczne w zależności od wytrzymałości na ściskanie. Powietrzne-wapno wapniowe o zawartości % (CaO+MgO) >= 90 / EN 459-1 CL90, Wapno hydrauliczne o wytrzymałości 3,5 MPa EN-459-1 HL3,5


Jakie oznaczenia i symbole stosowane są do klasyfikacji wapna budowlanego wg normy?
Odp: wapno wapniowe CL, wapno dolomitowe DL, wapno hydrauliczne HL, wapno hydrauliczne naturalne NHL. Wapno palone Q, hydratyzowane S, z dodatkiem pucolany Z


Jaka minimalną % zawartość związku (CaO+MgO) w wapnie określa norma?
Odp: >= 70%


Jakie wartości wytrzymałości przyjmowane są jako wytrzymałość normowa dla wapna hydraulicznego?
Odp: HL2=od 2 do 7MPa, HL3,5=od 3,5 do 10MPa HL5= od 5 do 15MPa


Kiedy jest potwierdzana zgodność wapna budowlanego z warunkami normy?
Odp: jeżeli są spełnione wymagania dotyczące właściwości fizycznych, chemicznych i wytrzymałości na ściskanie.


Na podstawie jakich dokumentów producent może nanosić znakowanie CE?
Odp: na podstawie atestów i deklaracji zgodności.


Jakie informacje powinna zawierać deklaracja zgodności?
Odp: nazwę i adres producenta oraz miejsce produkcji, opis wyrobu, postanowienia, z którymi wyrób jest zgodny, szczególne warunki dotyczące stosowania wyrobu, numer odpowiedniego certyfikatu fabrycznej kontroli produkcji, nazwisko i stanowisko osoby uposażonej do podpisania deklaracji.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami