Blog

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 10
30.05.2018

Pytania z norm - wapno budowlane

W artykule znajdziesz:

Pytania z norm - wapno budowlane


Wapno budowlane – część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

 


Jaki okres czasu wiązania (początek i koniec) przewiduje norma dla wapna budowlanego?
Odp początek od 1 godziny koniec do 15 godzin


Według jakich zależności klasyfikuje się wapno powietrzne i wapno hydrauliczne? Podaj przykład.
Odp: wapno powietrzne należy klasyfikować wg zawartości (CaO+MgO) a wapno hydrauliczne w zależności od wytrzymałości na ściskanie. Powietrzne-wapno wapniowe o zawartości % (CaO+MgO) >= 90 / EN 459-1 CL90, Wapno hydrauliczne o wytrzymałości 3,5 MPa EN-459-1 HL3,5


Jakie oznaczenia i symbole stosowane są do klasyfikacji wapna budowlanego wg normy?
Odp: wapno wapniowe CL, wapno dolomitowe DL, wapno hydrauliczne HL, wapno hydrauliczne naturalne NHL. Wapno palone Q, hydratyzowane S, z dodatkiem pucolany Z


Jaka minimalną % zawartość związku (CaO+MgO) w wapnie określa norma?
Odp: >= 70%


Jakie wartości wytrzymałości przyjmowane są jako wytrzymałość normowa dla wapna hydraulicznego?
Odp: HL2=od 2 do 7MPa, HL3,5=od 3,5 do 10MPa HL5= od 5 do 15MPa


Kiedy jest potwierdzana zgodność wapna budowlanego z warunkami normy?
Odp: jeżeli są spełnione wymagania dotyczące właściwości fizycznych, chemicznych i wytrzymałości na ściskanie.


Na podstawie jakich dokumentów producent może nanosić znakowanie CE?
Odp: na podstawie atestów i deklaracji zgodności.


Jakie informacje powinna zawierać deklaracja zgodności?
Odp: nazwę i adres producenta oraz miejsce produkcji, opis wyrobu, postanowienia, z którymi wyrób jest zgodny, szczególne warunki dotyczące stosowania wyrobu, numer odpowiedniego certyfikatu fabrycznej kontroli produkcji, nazwisko i stanowisko osoby uposażonej do podpisania deklaracji.

 

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 15 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 16 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 17
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 18
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 19 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 20 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 21
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 31 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 32 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 33
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 34
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 35 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 36 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 37
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – jak wygląda postępowanie? zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami