Pytania z norm - wapno budowlane


Wapno budowlane – część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

 


Jaki okres czasu wiązania (początek i koniec) przewiduje norma dla wapna budowlanego?
Odp początek od 1 godziny koniec do 15 godzin


Według jakich zależności klasyfikuje się wapno powietrzne i wapno hydrauliczne? Podaj przykład.
Odp: wapno powietrzne należy klasyfikować wg zawartości (CaO+MgO) a wapno hydrauliczne w zależności od wytrzymałości na ściskanie. Powietrzne-wapno wapniowe o zawartości % (CaO+MgO) >= 90 / EN 459-1 CL90, Wapno hydrauliczne o wytrzymałości 3,5 MPa EN-459-1 HL3,5


Jakie oznaczenia i symbole stosowane są do klasyfikacji wapna budowlanego wg normy?
Odp: wapno wapniowe CL, wapno dolomitowe DL, wapno hydrauliczne HL, wapno hydrauliczne naturalne NHL. Wapno palone Q, hydratyzowane S, z dodatkiem pucolany Z


Jaka minimalną % zawartość związku (CaO+MgO) w wapnie określa norma?
Odp: >= 70%


Jakie wartości wytrzymałości przyjmowane są jako wytrzymałość normowa dla wapna hydraulicznego?
Odp: HL2=od 2 do 7MPa, HL3,5=od 3,5 do 10MPa HL5= od 5 do 15MPa


Kiedy jest potwierdzana zgodność wapna budowlanego z warunkami normy?
Odp: jeżeli są spełnione wymagania dotyczące właściwości fizycznych, chemicznych i wytrzymałości na ściskanie.


Na podstawie jakich dokumentów producent może nanosić znakowanie CE?
Odp: na podstawie atestów i deklaracji zgodności.


Jakie informacje powinna zawierać deklaracja zgodności?
Odp: nazwę i adres producenta oraz miejsce produkcji, opis wyrobu, postanowienia, z którymi wyrób jest zgodny, szczególne warunki dotyczące stosowania wyrobu, numer odpowiedniego certyfikatu fabrycznej kontroli produkcji, nazwisko i stanowisko osoby uposażonej do podpisania deklaracji.

 

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !