Ramy żelbetowe

Ramy żelbetowe
Ramy żelbetowe

Ramy żelbetowe o znacznej grubości mogą być betonowane w pozycji pionowej, aby uniknąć pracochłonnego przestawiania ich następnie do pozycji pionowej. W USA bardzo często i chętnie stosuje się przy podnoszeniu ciężkich elementów prefabrykowanych dwie a nawet trzy maszyny dźwigowe, którymi są z reguły żurawie samojezdne na pneumatykach i gąsienicach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ciekawy przykład zastosowania pięciu żurawi do przestawienia ciężkiej ramy żelbetowej (wykonanej na miejscu montażu) z położenia poziomego do pionowego. Aby naprężenia w zawiesiach linowych wszystkich pięciu żurawi były jednakowe, zastosowano pomocnicze belki montażowe z wyrównawczymi przeciwciężarami w postaci skrzyń wypełnionych balastem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ciężkie elementy ramowe jednokondygnacyjnych hal przemysłowych oparte bezpośrednio na stopach fundamentowych można również montować stosując metodę obrotu przy użyciu montażowego masztu pochyłego bez konieczności użycia ciężkich żurawi o znacznym udźwigu. W tym przypadku ramy te powinny być ułożone w taki sposób, ażeby dolne końce ich słupów znalazły się bezpośrednio nad stopami fundamentowymi (uprawnienia budowlane).

Do montażu płyt dachowych można przystąpić dopiero po dokładnym sprawdzeniu i ostatecznym wyregulowaniu pozostałych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Celowe jest zastosowanie do montażu płyt urządzeń dźwigowych użytych do montażu pozostałych elementów konstrukcyjnych (z wyjątkiem lekkich płyt o nieznacznych wymiarach) (program egzamin ustny).

Sposób podwieszania płyt odbiega znacznie od sposobów podwieszania innych elementów prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych. Ze względu bowiem na podnoszenie płyt w pozycji poziomej (tzn. „na płask”) urządzenie podwieszające musi posiadać konstrukcję przestrzenną w przeciwieństwie do płaskich (tj. znajdujących się w jednej płaszczyźnie) urządzeń do podwieszania pozostałych elementów.

Trudności podwieszania występują szczególnie przy płytach o znacznych wymiarach w planie. Zaczepy dla uchwytów linowych dla podnoszenia płyt powinny być umieszczone w 4 punktach (minimum w 3 punktach). Zaczepy powinny być uprzednio zabetonowane w płycie w postaci haków z prętów zbrojeniowych (podobnie jak w belkach). Do podnoszenia płyt o znacznej długości należy stosować pomocnicze belki montażowe (opinie o programie). Montaż budowli prefabrykowanych, a zwłaszcza uprzemysłowionych, musi być przeprowadzony z zachowaniem ściśle ustalonych tolerancji i pasowań.

Ustalony układ tolerancji

Ustalony układ tolerancji i pasowań składa się z:

  • tolerancji wykonania samych elementów prefabrykowanych,
  • tolerancji montażu elementów,
  • tolerancji pasowania.

Tolerancje wykonania elementów prefabrykowanych będą przedmiotem późniejszych rozważań, na tym miejscu natomiast zostaną pokrótce omówione tolerancje montażu elementów konstrukcyjnych (segregator aktów prawnych).

Nie wszystkie błędy i odchylenia montażu mają zasadniczy wpływ na jakość montowanej konstrukcji, w związku z czym konieczna jest selekcja błędów, określanie błędów w odniesieniu do podstawowych wymiarów i ustalanie stopnia ich wpływu na dalszy bieg robót.

Błędy przy montażu obiektów’ budowlanych można podzielić na następujące grupy:

  • błędy wytyczania i utrwalania osi,
  • błędy położenia fundamentów,
  • obrót osi głównych elementu,
  • odchylenie od położenia pionowego,
  • błędy poziomowania.

Za podstawowe wymiary należy przy tym uznać usytuowanie osi głównych całego obiektu oraz poziom i osie pionowe głównych elementów konstrukcji nośnej (słupów, rygli). Osie główne, poziome i pionowe konstrukcji montowanego obiektu należy sprawdzać za pomocą taśmy mierniczej stalowej z podziałką milimetrową i teodolitu, rzędne - za pomocą niwelatora (promocja 3 w 1). Kontroli ustawienia poszczególnych elementów należy dokonywać na bieżąco, tj. podczas montażu za pomocą różnego rodzaju szablonów pomiarowych, poziomych i pionowych (np. łat pionowych z ciężarkiem pionującym, łat poziomych z podziałką). Poszczególne elementy montowane wg projektu konstrukcji ustawiane są zazwyczaj w tej konstrukcji z większym lub mniejszym błędem.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !