Reakcja podłoża

Reakcja podłoża

Ponieważ w zginaniu bierze udział cała reakcja podłoża położona po jednej stronie przekroju, więc obliczanie momentu wywołanego reakcją działającą na powierzchnię trapezową ograniczoną przekątnymi pola podstawy stopy jest nieprawidłowe.
Z nierównomiernego rozkładu momentów wzdłuż przekroju wynika zalecenie stosowania również nierównomiernego rozkładu zbrojenia (program uprawnienia budowlane na komputer). Dzieląc bok stopy kwadratowej na 7 części, w poszczególnych odcinkach należy dawać kolejno 5, 10, 20, 30, 20, 10 i 5% całkowitej ilości zbrojenia.

Z przeglądu prac teoretycznych, mających na celu wyjaśnienie rozkładu naprężeń w stopach żelbetowych, wynika, że jedynie stosunkowo wąski zakres spotykanych w praktyce przypadków może być poddany analizie teoretycznej i to przy dużych uproszczeniach założeń.
Przeprowadzono stosunkowo niewiele badań doświadczalnych wytrzymałości stóp fundamentowych. Badania prowadzone w skali naturalnej są bardzo kosztowne, wymagają stosowania znacznych nacisków, przy czym badając stopy na podłożu naturalnym przeważnie nie można doprowadzić do ich zniszczenia, gdyż wcześniej zostaje przekroczona nośność gruntu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Natomiast badania prowadzone w skali półnaturalnej lub na zupełnie małych modelach natrafiają na trudności przy odtworzeniu rzeczywistych warunków gruntowych i przy interpretacji danych ilościowych.

Jedyne przeprowadzone dotąd badania większych serii stóp w skali naturalnej  to badania amerykańskie. Podłoże naturalne w badaniach tych zastąpione było układem sprężyn. W latach 1909-1912 Talbot przebadał 72 stopy o powierzchni podstawy 150×150 cm oraz grubości 15, 20, 30, 45 cm, stosując siły łamiące dochodzące do 150 T, zaś w r. 1944 Richart przebadał 156 elementów, przy czym obciążenia dochodziły do 270 T, Wnioski z tych badań stanowią uzasadnienie stosowanych w Stanach Zjednoczonych metod wymiarowania stóp (uprawnienia budowlane).

Wymiarowanie i konstrukcja stóp betonowych

We Francji Lebelle w latach 1934 i 1953-1955 przeprowadził badania stóp żelbetowych w skali 1:2 o wymiarach w rzucie 50×50, 80×80, 40×40 cm oraz o średnicy 40 cm, na podłożu z piasku, z gliny i z kauczuku. Badania te potwierdzają słuszność zasady wymiarowania zbrojenia stóp metodą Lebelle’a. Jednocześnie wynika z tych badań, że stopy żelbetowe mają znaczne zapasy bezpieczeństwa (program egzamin ustny). Zwykle przed zniszczeniem stopy występują nadmierne osiadania, zaś pod obciążeniem programowym naprężenia dopuszczalne w stali nie są wykorzystane. - W roku 1955 przeprowadzone były w Polsce [108] dość liczne jakościowe badania modelowe wytrzymałości stóp betonowych o rzucie kwadratowym 15×15 cm i przekroju pionowym prostokątnym.

Badana była zależność siły niszczącej od wysokości i wysięgu stopy. Pdodele badane były na podłożu z piasku skomprymowanego. Przy wartości tg u < 0,5 uzyskiwano kształt pęknięć charakterystyczny dla zjawiska zginania, przy tg >1,5 rysy przebiegały promieniście, zaś przy wartościach po średnich uzyskano układy rys mieszane. Rysy przebiegały zawsze pionowo (opinie o programie). Z badań wynika następująca zależność empiryczna, określająca siłę niszczącą stopę betonową
W literaturze znaleźć można ponadto opis badań modelowych starszych, Badania te jednak obejmowały mniejsze serie i prowadzone były dla wyjaśnienia zagadnień specjalnych.

Zaprojektowanie niczbrojonych stóp fundamentowych stanowi w wielu wypadkach celowe i ekonomiczne rozwiązanie, szczególnie gdy mamy do czynienia z dobrym gruntem (ogr > 2,0 kG/cm2) (segregator aktów prawnych). W wypadku posadowienia stopy na skale zalecić należy stosowanie z reguły fundamentów niezbrojonych, gdyż wobec mniejszej odkształcalności podłoża niż odkształcalność betonu w stopie nie występują większe rozciągania. Stopy betonowe należy projektować z betonów marek 110-170, zwykle 140.

Betony niższych marek są zbyt wrażliwe na korozję chemiczną, na którą beton w fundamentach jest szczególnie narażony. Stosowanie zaś marek wyższych w nieznacznym już tylko stopniu wpływa na zmniejszenie kubatury fundamentu (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !