Reakcje elektrochemiczne

Reakcje elektrochemiczne

Większości działań korozyjnych występują reakcje elektrochemiczne. Dia zrozumienia i oceny przyczyn korozji jest sprawą wyjątkowo ważną zaznajomienie się z pewnymi pojęciami o korozji elektrochemicznej. Dlatego też powinniście pracować nad następnym tematem tak długo, az przyswoicie sobie w pełni jego treść (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy określaniu pojęcia „korozja" jako przyczyny korozji zostały wymienione obok reakcji chemicznych również reakcje elektrochemiczne metali z ich środowiskiem. Aczkolwiek w rozpatrywanych dotychczas przypadkach korozji przyczyną jej były również reakcje elektrochemiczne, to omawiano tylko chemiczne reakcje metali z tlenem, wodą, kwasami i innymi substancjami agresywnymi. Jednak w większości uszkodzeń metali spowodowanych przez korozję, przy których jako przyczynę rozpoznano agresję chemiczną, biorą udział również zjawiska elektryczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wzajemnym oddziaływaniem zjawisk chemicznych i elektrycznych, występujących przy reakcjach elektrochemicznych, zajmuje się elektrochemia.

Niszczenie metali powodowane przez zjawiska elektrochemiczne jest określane jako korozja elektrochemiczna lub elektrolityczna. Podstawowe wiadomości z elektrochemii, które są ważne dla korozji elektrochemicznej, mogą być przedstawione w tym podręczniku tylko pokrótce, w powiązaniu ze zjawiskami korozji. Jeżeli brak wam niezbędnych w tym zakresie wiadomości, musicie zapoznać się z następującymi pojęciami: dysocjacja elektrolityczna, elektroliza, szereg napięciowy metali, powstawanie ogniw lokalnych i galwanicznych (uprawnienia budowlane).

Korozja elektrochemiczna

Mała Encyklopedia Techniki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe lub podręczniki chemii i fizyki. Zachowanie się metali wobec substancji agresywnych może być w przybliżeniu określone przez ich usytuowanie w szeregu napięciowym metali. Porównajcie zgodność szeregu napięciowego metali z przedstawionym w schemacie 4 szeregiem powinowactwa metali z tlenem (program egzamin ustny).

Korozja elektrochemiczna polega na tworzeniu ogniw galwanicznych z elektrodami krótkozwartymi, które przy zjawiskach korozji są określane jako ogniwa korozyjne. Ogniwa korozyjne z bardzo D małymi czynnymi powierzchniami elektrod są określane jako ogniwa lokalne lub mikroogniwa lokalne. Ogniwa składają się z anody i katody, przy czym anodą przy zjawiskach elektrochemicznych, w których bierze udział D kilka metali, będzie metal z bardziej ujemnym potencjałem normalnym.

Stanowi on biegun ujemny i w procesie korozji przechodzi do roztworu, ulega korozji (elektroda rozpuszczalna), katodą będzie metal z bardziej dodatnim potencjałem normalnym. Stanowi on biegun dodatni. Na katodzie osadzają się metal z elektrolitu lub produkty korozji. Istnieją różne możliwości powstawania ogniw korozyjnych. Niektóre z nich zostały przedstawione na podanych wyżej rysunkach (opinie o programie). Przez gruntowne przyjrzenie się tym rysunkom i rozwiązanie odpowiadających im zadań powinniście nabyć wiadomości, które są niezbędne do oceny różnych ogniw korozyjnych. Wiadomości te będą już potrzebne przy rozwiązywaniu zadania Z29.

Siła agresywnego działania w różnych środowiskach jest bardzo różna. Na ogół liczba i stopień agresywności czynników korodujących zwiększa się w następującym uszeregowaniu: atmosfera wiejska, atmosfera miejska, atmosfera miast nadmorskich, atmosfera okręgów przemysłowych (segregator aktów prawnych). Równoczesne działanie kilku czynników agresywnych przyśpiesza postęp korozji. Przebieg korozji i spowodowane przez nią straty mogą być pomierzone i obliczone. Miarami i wielkościami określającymi korozję są: wielkość korodowanej powierzchni, czas korodowania, ubytek masy lub grubości metalu i prędkość postępu korozji.

Również mechaniczne obciążenia elementów metalowych mają wpływ na rodzaj i prędkość postępu korozji (promocja 3 w 1). Po przerobieniu następnego tematu przekonacie się, że naprężenia występujące w metalu mogą wywołać poważne szkody korozyjne.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami