Ręczne wiązanie siatek

Ręczne wiązanie siatek
Ręczne wiązanie siatek

Ręczne wiązanie siatek i szkieletów odbywa się bądź bezpośrednio na deskowaniach, bądź w warsztatach zbrojarskich. W tym przypadku przebieg pracy jest z reguły lepiej zorganizowany i bardziej wydajny, niż to ma miejsce na stanowiskach roboczych na budowie, a tym bardziej na deskowaniach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wiązanie odbywa się miękkim drutem wiązałkowym żarzonym o 0 0,8 do 1,2 mm (dostarczanym na budowę w motkach) najczęściej za pomocą specjalnych cążków do wiązania. Istnieje znaczna ilość sposobów wiązania prętów zbrojeniowych. Spośród nich wymienić należy cztery sposoby częściej stosowane w zależności od rodzaju łączonych prętów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ręczny montaż zbrojenia płyt żelbetowych ciągłych składającego się najczęściej z prętów 0 6 do 10 mm odbywa się w sposób następujący: po oznaczeniu na deskowaniu miejsc ułożenia prętów nośnych przybija się je lekko do deskowania, następnie zakłada się na ich końcach pręty rozdzielcze (uprawnienia budowlane). Po związaniu prętów nośnych prostych z rozdzielczymi układa się pozostałe pręty nośne, które następnie muszą być wygięte i przywiązane do prętów rozdzielczych w pobliżu miejsc odgięć.

Praca tym przyrządem odbywa się sprawnie i bez wielkiego wysiłku. W końcowym okresie montażu zbrojenia płyty, odginane są haki w prętach nośnych za pomocą tzw. klucza lub innych przyrządów (program egzamin ustny). Ręczny montaż zbrojenia belek nośnych w przypadkach gdy wykonywany jest bezpośrednio na budowie może się odbywać w samym deskowaniu (w korytach) lub nad deskowaniem (korytem) albo obok nich. Montażu zbrojenia belek z poszczególnych prętów w gotowym deskowaniu należy unikać, z wyjątkiem przypadku szczególnego, gdy jeden bok deskowania belki (koryta) jest otwarty (opinie o programie).

Układanie prętów

Jeśli nie można tego uniknąć, wówczas montaż może przebiegać w następującej kolejności:

  • ustawienie w deskowaniu (korycie) rozgiętych w górnej części strzemion (stosownie do uprzednio oznaczonych kresek na brzegu deskowania) łącznie ze skrajnymi górnymi prętami montażowymi, przy czym pręty te wiąże się z każdym strzemieniem z osobna,
  • układanie prętów dolnych prostych oraz odgiętych i wiązanie ich co trzy lub cztery strzemiona mijankowo, wreszcie
  • układanie górnych prętów nośnych.

Ręczny montaż zbrojenia belek jednoprzęsłowych może odbywać się obok miejsca ułożenia zbrojenia lub nad korytem deskowania, dla którego zbrojenie jest przeznaczone. Sposób ten polega na montażu szkieletu na podwójnych kozłach ustawionych przy obydwu końcach belki (segregator aktów prawnych). Jedną z zasadniczych cech tego sposobu jest montaż belek w położeniu odwróconym, co odróżnia ten sposób od zwykle stosowanych sposobów, w których położenie w’ czasie montażu odpowiada położeniu po wbudowaniu. W tym przypadku zatem pręty odgięte są odwrócone i skierowane odgięciami do dołu.

Początkowo montowany szkielet ułożony jest w pozycji dolnej, celem ułatwienia wiązania górnej części szkieletu (odpowiadającej zbrojeniu głównemu w dolnej części belki); przed przystąpieniem do wiązania dolnej części szkieletu (odpowiadającej zbrojeniu w górnej części belki) i aby umożliwić wygodną pracę zbrojarzy, podnosi się montowany szkielet na wyższy poziom. Szkielety zbrojeniowe fundamentów mogą być montowane bądź bezpośrednio w deskowaniach, bądź też obok nich, tak aby zmontowany szkielet można było za pomocą odpowiedniego żurawia opuścić w deskowanie fundamentu (promocja 3 w 1).

Szkielety słupów montuje się stosując różne sposoby zależne w głównej mierze od wielkości słupów. Jeśli ciężar i wielkość słupa nie są duże, to szkielet może być ustawiony ręcznie przez podnoszenie go i ustawienie w deskowaniu, którego jeden bok jest otwarty.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !