Redukcja szerokości pasów uprawnienia budowlane

Redukcja szerokości pasów uprawnienia budowlane

Redukcja szerokości pasów jest szczególnie duża w przypadku szerokich a krótkich belek obciążonych siłami skupionymi. Do obliczeń przyjmuje się zmniejszoną szerokość pasa br, gdy belka jest obciążona jedną siłą skupioną lub wieloma siłami skupionymi w odstępach mniejszych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Redukcja dotyczy pasów ściskanych i rozciąganych.
Osiągnięcie naprężenia krytycznego w ściance pręta traktowanej jako płyta obciążona w płaszczyźnie środkowej nie oznacza, że jej zdolność do dalszego przenoszenia obciążeń została wyczerpana, jeżeli jedna lub więcej jej krawędzi podłużnych pozostają nadal nie odkształcone. Jeżeli wyboczeniu ulega środkowa część płyty, to w pasmach leżących w pobliżu krawędzi nieodkształconych powstają dodatkowe naprężenia, które urzeczywistniają stan naprężeń zgodny z nowym stanem odkształceń płyty (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ugięcia wyboczonej części płyty są zwykle większe od jej grubości. O stateczności nowej postaci wygiętej płyty decydują rozciągające naprężenia normalne, powstające w pasmach prostopadłych do kierunku obciążenia.

Taki przebieg zjawiska nadkrytycznego płyty można sobie wyobrazić, zastępując ją rusztem, którego pionowe pręty są obciążone siłami w ich płaszczyźnie. Obciążenia ściskające, przyłożone na czołowych krawędziach, mogą wzrastać dopóty, dopóki naprężenia w pasmach przykrawędziowych nie osiągną granicy plastyczności (uprawnienia budowlane). Z pracy modeli rusztowych wynika, że stabilizujące działanie naprężeń rozciągających wywiera większy skutek w płytach podpartych podłużnie na dwóch krawędziach, gdyż wygięcia środkowych części płyty są tu niezbyt duże. Natomiast w płytach podpartych podłużnie na jednej krawędzi wygięcia części płyty w pobliżu krawędzi swobodnej są duże i szybko rosną przy dalszym zwiększeniu obciążeń w płaszczyznach czołowych.

Przy małych obciążeniach naprężenia wzdłuż szerokości płyty są rozłożone równomiernie dopóty, dopóki są one mniejsze od krytycznych (program egzamin ustny). Jednak doświadczenia wykazały, że w licznych przypadkach rozkład naprężeń przestaje być równomierny już poniżej naprężeń krytycznych obliczonych teoretycznie

Rozkład naprężeń

Rozkład naprężeń dla płyty podpartej przegubowo na dwóch krawędziach podłużnych, która wyboczyła się, lecz nie osiągnęła jeszcze stanu granicznego. Liniami ciągłymi oznaczono naprężenia uzyskane na podstawie doświadczeń, natomiast liniami przerywanymi - naprężenia nierzeczywiste, gdy przy danym obciążeniu ich krzywoliniowy wykres zastąpi się prostokątnym. Stosunek szerokości b do grubości g tej płyty wynosił 70 (opinie o programie). Natomiast podobny rozkład naprężeń dla płyty podpartej przegubowo na jednej krawędzi podłużnej, a na drugiej swobodnej, o stosunku b/g = 14. W stanie nadkrytycznym naprężenia w części płyty znacznie wygiętej mogą zmniejszyć się w stosunku do naprężeń krytycznych, a przy dużych stosunkach b/g naprężenia te mogą nawet zmieniać się na rozciągające.

Kolejne fazy kształtowania się wygięć płyty utwierdzonej wzdłuż dwóch krawędzi podłużnych. Fazy te ilustrują mechanizm tworzenia się półfal wyboczenia (segregator aktów prawnych). Już przy obciążeniu nieznacznie większym od naprężenia krytycznego pasmo płytowe przyjmuje wypukłość. Przy wzrastaniu obciążenia tworzą się dodatkowe wypukłości przykrawędziowe. Gdy obciąŻenie dalej zwiększa się, to wypukłości rozszerzają się, a równocześnie przesuwają ku środkowi płyty. Wreszcie następuje gwałtowne przejście do nowej postaci wygięcia płyty, co jest równoznaczne z osiągnięciem jej nośności granicznej.

Różnica między obciążeniem krytycznym i granicznym jest nieduża, gdy naprężenia krytyczne są tylko niewiele mniejsze od granicy plastyczności lub naprężenia przy zniszczeniu tężnika płyty użebrowanej. Obszar pracy nadkrytycznej powiększa się wraz ze wzrastaniem stosunku b do g. Wzrost nośności granicznej nie jest jednak równomierny.
Stwierdzono, że w przypadku płyt cienkich i szerokich nośność graniczna niewiele wzrasta ponad pewną wartość przy dalszym powiększaniu szerokości (promocja 3 w 1).

Nośność graniczna ze względów praktycznych może tu być uważana za stałą. W zależności od wymiarów płyty i sposobu jej podparcia nośność graniczna w stosunku do siły krytycznej może być znaczna, często nawet kilka razy większa.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami