Remont bieżący elementów ze szkła

Remont bieżący elementów ze szkła

Remont bieżący elementów ze szkła będzie polegał na uzupełnianiu brakujących poszczególnych elementów szklanych w elementach budowli, a więc na wymianie popękanych lub wprawianiu nowych na miejsce stłuczonych, jak: płyty szklane w otworach, pustaki szklane lub kształtki (luksfery, rotality) w ściankach działowych, świetlikach podłogowych czy też dachówki szklane w pokryciach dachowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Remont bieżący elementów szklanych powinien być przeprowadzany fachowo przez wykwalifikowanych rzemieślników. Rodzaj poszczególnych elementów szklanych użytych do remontu oraz ich gatunek powinien w zasadzie odpowiadać rodzajowi i gatunkowi elementów, jakie były użyte do budowy. Przy wstawianiu nowych elementów szklanych należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu wrębów ramy ze starego kitu, pod- kitowaniu nowym o właściwej jakości, wbiciu sztyftów i dokładnym okitowaniu. Również należy oczyścić spoiny w ściankach z pustaków szklanych przed wstawieniem nowych na miejsce stłuczonych, a do umocowania ich stosować zaprawę (spoiwo) taką, jaka użyta była przy budowie elementów nowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Remont bieżący elementów szklanych, które powinny być stale w stanie pełnej użyteczności, w zasadzie powinien być przeprowadzony niezwłocznie po powstaniu uszkodzenia.

Wszelkiego rodzaju malowanie obiektów budowlanych ma na celu przede wszystkim ich konserwację.
Właściwa konserwacja z kolei powłok malarskich ogranicza się do utrzymania ich w należytej czystości i do zabezpieczenia przed wilgocią i wpływem zmian atmosferycznych. Powłok malarskich elementów zewnętrznych budynku, jak np. dachów, elewacji, otworów okiennych i drzwiowych itp., nie da się ochronić przed wpływem zmian atmosferycznych, tym niemniej na te powłoki należy zwrócić szczególną uwagę (uprawnienia budowlane). Uszkodzenie tych powłok powoduje rdzewienie lub gnicie elementu — w zależności od rodzaju materiału pokrytego farbą.
Remont bieżący. W zakres remontów bieżących wchodzi okresowe malowanie obiektów budynku z uprzednim przygotowaniem powierzchni malowanych, jak oczyszczenie, usunięcie uszkodzeń itp.

Malowanie wapienne można stosować tylko na tynkach uprzednio nie malowanych lub malowanych farbą wapienną. Na tynkach malowanych przedtem klejowo nie można stosować malowania wapiennego, gdyż wapno nie trzyma się na farbie klejowej. Powierzchnię przed malowaniem należy oczyścić z brudu i kurzu oraz zatrzeć rysy i pęknięcia. Jeżeli stara powłoka farby wapiennej łuszczy się i odpada, wówczas farbę należy zmoczyć i zeskrobać, a powierzchnię zatrzeć tarką drewnianą.

Malowanie wykonuje się mlekiem wapiennym o stosunku ciasta wapiennego do wody 1 ; 4. Do malowania należy użyć wapna całkowicie zgaszonego, kilkuletniego, a w każdym razie nie mniej niż 6-miesięcznego, licząc od chwili zadołowania. Dla uzyskania śnieżnej białości do mleka wapiennego należy dodać pewną ilość ultramaryny. Dla uzyskania barwnych powłok wapiennych dodaje się barwidła, jak: ugier, zieleń wapienna, czerń frankfurcka i in., w zależności od żądanego koloru.

Malowanie klejowe można wykonać tylko w pomieszczeniach suchych i na tynkach wapiennych lub cementowo-wapiennych uprzednio należycie wyschniętych. Tynki cementowe do malowania klejowego nie nadają się (program egzamin ustny).

Malowanie klejowe

Malowanie klejowe można również wykonywać na warstwie uprzednio malowanej klejowo, gdy powłoka jeszcze się nie łuszczy. W przeciwnym razie warstwę klejową należy zmoczyć i zeskrobać szpachlą, a powierzchnię tynku zatrzeć tarką drewnianą. Zacierać należy rzadką zaprawą wapienną z piaskiem drobnoziarnistym, przy tym należy zwracać uwagę na równość zatarcia. Jeżeli ściana ma być malowana w kolorze jaśniejszym niż stara powłoka, wówczas należy starą farbę zeskrobać, aby nie przebijała.

Gruntowanie sufitów wykonywa się mlekiem wapiennym i następnie mydli się 8 proc. roztworem mydła szarego w wodzie. Ściany gruntuje się lekko zabarwionym mlekiem wapiennym z domieszką mydła szarego, a następnie mydli się 10 proc. roztworem szarego mydła.
Do malowania przystępuje się dopiero po zupełnym wyschnięciu powierzchni gruntowanej. Przy stosowaniu kolorów jasnych i półpełnych należy malować 2 razy.
Dobrze wykonane malowanie klejowe nie powinno pozostawić śladu farby na ręce przy potarciu dłonią powierzchni malowanej (opinie o programie).

Malowanie krzemianowe. Przy malowaniu farbami krzemianowymi, które nadają się i do tynków cementowych, należy pamiętać, żeby podłoże było należycie wyschnięte i żeby farba nie została zmyta (np. przez deszcz) dopóki jest mokra. Również nie należy malować przy silnym, słońcu. Przed malowaniem podłoże należy dokładnie oczyścić z brudu i kurzu szczotkami ryżowymi oraz należycie zmyć wodą. Tynki cementowe uprzednio należy pokryć fluatami, a następnie zagruntować.

Do gruntowania stosuje się:

a) mieszaninę ciasta wapiennego, wody i mleka odciąganego w stosunku objętościowym 1:2:4;

b) preparat fabryczny „fiksatyw” rozcieńczony wodą w stosunku objętościowym 1:1.

Malować należy dwa razy; drugi raz po zupełnym wyschnięciu gruntu. Przy malowaniu jednolitych większych powierzchni należy zwrócić uwagę, aby nie było dużych przerw przed zakończeniem malowania jednego odcinka powierzchni i rozpoczęciem drugiego. Z tych względów wskazane jest, aby takie powierzchnie malowało kilku malarzy, mających ten sam rodzaj pędzli i czerpiących farbę z jednej beczki (segregator aktów prawnych).

W celu zapewnienia jednolitości barwy, po pierwszym malowaniu jeszcze raz gruntuje się fiksatywem i przystępuje się do drugiego malowania po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowanej.
Malowanie olejne. Malowanie olejne drewna. Przed pomalowaniem powierzchni uprzednio malowanych należy podłoże oczyścić ze starej farby. Jeżeli powłoka bardzo się łuszczy, wówczas trzeba ją całą zeskrobać, drewno przeszlifować papierem szklistym i dwukrotnie zaszpachlować. Jeżeli jednak farba wykazuje uszkodzenia nieznaczne, wówczas można pozostawić ją jako podkład i po umyciu ciepłą wodą z mydłem wyrównać przez zaszpachlowanie miejsc uszkodzonych.
Po wyschnięciu powierzchnię szlifuje się, odkurza i dwukrotnie maluje (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !