Remont bieżący

Remont bieżący

Do remontu należy zaliczyć:
a) wymianę pojedynczych desek odeskowania ścian cokołu i deski ukośnej pokrywającej cokół (program uprawnienia budowlane na komputer);
b) uzupełnianie zasypki pól między ryglowych lub w cokole materiałem izolacyjnym, nie podlegającym gniciu - do takich materiałów należy zaliczyć trociny drzew iglastych, żużel, torf, igliwie itp.

Konserwacja ścian murowych ogranicza się do zabezpieczenia ich przed nadmiernym zawilgoceniem. Należy zwrócić uwagę, ażeby wody opadowe nie spływały w kierunku budynku, lecz w kierunku odwrotnym, aby nie zawilgacać ścian i fundamentów.
Remont bieżący sprowadza się do wykonania wzmocnienia lub wymiany uszkodzonych cegieł zwłaszcza w występujących częściach elewacji, jak cokoły gzymsy, podokienniki itp.

Przed założeniem nowych cegieł, kamieni lub prefabrykatów miejsca te należy dokładnie oczyścić z gruzu i śmieci, zwilżyć wodą. Cegły należy ułożyć na zaprawie cementowo-wapiennej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przewody kominowe i wentylacyjne

Konserwacja polega na czyszczeniu z sadzy przewodów kominowych oraz ze śmieci, pajęczyny itp. przewodów wentylacyjnych (uprawnienia budowlane). Przewody kominowe powinny być czyszczone - zgodnie z przepisami - raz na miesiąc. Przewody wentylacyjne - zgodnie z przepisami - należy poddawać oględzinom i czyszczeniu raz na rok (program egzamin ustny).

Remont bieżący w zasadzie polega na:

1) w przypadku zawalenia się przegród - wykuciu w ścianie odpowiedniej bruzdy, wymurowaniu nowej przegrody na zaprawie cementowo-wapiennej, ponownym zasmarowaniu i otynkowaniu bruzdy; (przy wykonywaniu przegród należy zwracać uwagę, aby murowanie było wykonane na pełne spoiny (opinie o programie); spoiny należy gładko zatrzeć, kanału wewnątrz wyprawiać nie należy, gdyż przy czyszczeniu wyprawa może odpaść i spowodować zatkanie przewodu; na strychu bruzdę należy wyprawić na gładko, a nie rapować, jak to się często praktykuje);

2) zaprawieniu szczelin i pęknięć powstałych na przewodzie kominowym; rysy należy przeciąć i wypełnić zaprawą cementowo-wapienną (segregator aktów prawnych);

3) zamianie poszczególnych wypadających lub luźnych cegieł w kominach na dachu; cegły takie należy wyjąć, miejsce oczyścić, zlać wodą i ułożyć tę samą lub, jeżeli popękana, nową cegłę na zaprawie cementowo-wapiennej (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !