Roboty pokrywcze

Roboty pokrywcze

Do klejenia pap powinien być w zasadzie używany głównie lepik na gorąco, bez wypełniaczy. Ograniczona produkcja tego lepiku zmusza do stosowania innych rodzajów lepiku (np. z wypełniaczami na gorąco), co wymaga bardzo starannego jego wymieszania. Lepiki do klejenia na zimno mogą być stosowane, ale w przypadku przyklejenia dolnych warstw papy tym lepikiem niedopuszczalne jest klejenie górnej warstwy lepikiem na gorąco (program uprawnienia budowlane na komputer). Błędy w robotach pokrywczych dotyczą również i robót blacharskich. Do podstawowych błędów należy zbyt rzadki rozstaw haków oraz układanie blachy bezpośrednio na betonie lub tynku, bez podłożenia warstwy izolacyjnej z papy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Roboty pokrywcze nie mogą być wykonywane w czasie deszczowej pogody. Pokrycia tworzące jednolitą i ciągłą warstwę izolacyjną, wykonywaną przez natrysk modyfikowanych emulsji asfaltowych bądź też przez naniesienie odpowiednio dobranych past emulsyjnych, noszą nazwę bezspoinowych. Pokrycia tego typu da się uzyskać także z innych mas izolacyjnych, jak np. z cyklolepu lub żywic poliestrowych, epoksydowych względnie polichloroprenowych (uprawnienia budowlane).

Najczęściej wykonywane są w kraju pokrycia bezspoinowe z asfaltowej emulsji kationowej, z anionowej emulsji asfaltowo-lateksowej zbrojonej ciętym włóknem szklanym i jako laminaty z cyklolepu. Emulsje asfaltowe są zawiesinami asfaltu w wodzie. Są one produkowane jako anionowa (o odczynie zasadowym) i kationowa (o odczynie kwaśnym). Emulsje powinny mieć dobrą przyczepność do podłoży betonowych zarówno suchych, jak i wilgotnych. Emulsje anionowe są wolnowiążące, natomiast kationowe szybkowiążące (program egzamin ustny).

Emulsje kationowe

Emulsje kationowe, w zależności od zastosowania i temperatury mięknienia wydzielanego z emulsji asfaltu, dzielimy na:

  1. niskotopliwe (symbol NT) do zastosowania w miejscach, w których temperatura nie przekracza 30°C,
  2. wysokotemperaturowe (symbol WT) do użycia tam, gdzie temperatura nie przekracza 60°C.

Oprócz zastosowania do pokryć dachowych bezspoinowe emulsje mogą być używane do gruntowania podłoży pod izolacje asfaltowe oraz do wykonywania samodzielnych powłok izolacyjnych. Jest to produkt uzyskiwany z asfaltów ponaftowych, cyklokauczuku, związków powierzchniowo czynnych i rozpuszczalników organicznych (opinie o programie). Produkuje się go w odmianach: cyklolep R ciekły oraz cyklolep P półciekły. Pierwszy rozprowadzany jest zwykłą szczotką dekarską, drugi zaś szpachlą. Cyklolep stosuje się do gruntowania podłoży betonowych, zabezpieczenia i konserwacji pokryć dachowych, do wykonywania samodzielnych powłok izolacyjnych oraz cyklolaminatu.

Alubit. Jest to preparat asfaltowy stosowany do konserwacji i dekoracji pokryć dachowych. Składa się on z asfaltów ponaftowych, związków powierzchniowo czynnych oraz pyłu aluminiowego. Przy wysychaniu rozsmarowanej powłoki płyn aluminiowy tworzy na powierzchni jednolitą warstwę dekoracyjną (segregator aktów prawnych).

Przy wykonywaniu pokryć bez ipoinowych, układanych na podłożu betonowym, należy stosować podkład w postaci co najmniej jednej warstwy papy powlekanej odmiany 400. Jeżeli pokrycie układane jest na izolacji termicznej (np. z wełny mineralnej), to jako podkład stosowana być powinna papa na tkaninie technicznej lub w przypadku większych obciążeń papa na tkaninie technicznej i papa na tekturze odmiany 400. Podkładem pod laminat z cyklolepu może być bezpośrednio podłoże betonowe lub pokrycie papowe. To ostatnie należy (przed ułożeniem pokrycia bezspoinowego) starannie oczyścić z nadmiaru niezwiązanej posypki. Powłoki bezspoinowe wykonuje się bądź jako nowe pokrycie dachu, bądź też stosuje się je do celów konserwacyjnych oraz jako powłoki renowacyjne starych pokryć papowych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami