Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe uprawnienia budowlane

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe uprawnienia budowlane

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe są z reguły związane z remontem, modernizacją i przebudową budynków (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem, a przy rozbiórce budynków wykonanych z prefabrykatów powinni być zapoznani z występującymi w rozbieranym budynku rozwiązaniami podstawowych węzłów i stosowanych w nich połączeń.

Powinni również otrzymać dokumentację, określającą kolejność demontażu poszczególnych prefabrykatów oraz sposoby zabezpieczania prefabrykatów przed przewróceniem się w czasie rozbiórki budynku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne (uprawnienia budowlane).


Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru (program egzamin ustny).

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku.
W przypadku przewracania ścian należy teren odpowiednio zabezpieczyć, przy czym podcinanie czy też podkopywanie ścian w celu ich przewracania jest zabronione. Wyburzanie z zastosowaniem materiałów wybuchowych należy prowadzić zgodnie z przepisami obowiązującymi przy robotach górniczych, zatrudniając upoważnionych do tego pracowników (opinie o programie). O terminie wykonywania tego rodzaju robót powinni być zawiadomieni wszyscy okoliczni mieszkańcy, a dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa teren wybuchu powinien być chroniony przez dostateczną liczbę wartowników. W zależności od warunków i potrzeb rozbiórkę budynku można wykonywać ręcznie, przy użyciu młotów pneumatycznych, przez przewracanie ścian lub : zastosowaniem materiałów wybuchowych.

Rozbiórkę elementów żelbetowych zaleca się wykonywać za pomocą młotów pneumatycznych i palników acetylenowych, którymi przecina się kolejno odpowiednie pręty zbrojenia betonu (segregator aktów prawnych).

Elementy konstrukcji stalowych

Elementy konstrukcji stalowych rozbiera się przez cięcie palnikami acetylenowymi. Rozbiórkę budynku powinno się prowadzić w sposób zapewniający maksymalne odzyskanie materiałów i elementów nadających się do ponownego użycia.

Przy wykonywaniu rozbiórki budynku należy prowadzić roboty w następującej kolejności:
- rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych,
- rozbiórka okien i drzwi,
- rozbiórka ścianek działowych,
- rozbiórka dachu,
- rozbiórka stropów,
- rozbiórka ścian.

Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, telefonicznej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej itp. można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączo- r* od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinna wykonywać brygada złożona z monterów i ich pomocników odpowiednich specjalności.

Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać od demontażu armatury, aparatów, grzejników, wanien, umywalek, zlewów, misek klozetowych, płuczek, kotłów C.O., naczyń przelewowych itp. urządzeń wyposażenia budynku. Równocześnie należy wykonywać rozbiórkę trzonów kuchennych oraz pieców, w przypadku *dy w budynku nie ma centralnego ogrzewania (promocja 3 w 1). Po demontażu wszystkich urządzeń instalacyjnych w budynku przystępuje się do demontażu sieci instalacyjnych. Ze względu na z reguły znaczny stopień zużycia przewodów wszystkich instalacji budynku demontaż rurociągów wykonuje się przez cięcie ich palnikiem acetylenowym.

Wszystkie materiały, elementy i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania powinny być posegregowane i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zniszczeniem.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !