Samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne

Niezależnie od oświetlenia zamontowanego w pomieszczeniach, każdy budynek, szczególnie budynek użyteczności publicznej musi mieć zamontowanie samoczynnie załączające się oświetlenie ewakuacyjne. Jego zadaniem jest dokładne oświetlenie drogi ucieczki na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia przebywających tam osób.

Uprawnienia budowlane - rodzaj oświetlenia awaryjnego

Można je podzielić na:

 • zapasowe,
 • awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, załączające się samodzielnie.

Awaryjne oświetlenie musi załączyć się w ciągu 5 sekund po zaniknięciu zwykłego oświetlenia. Czas ten został określony na możliwie jak najkrótszy z powodu ryzyka wybuchu paniki wśród przebywających tam osób.

Zadaniem oświetlenia awaryjnego, samoczynnie załączającego się jest:

 1. doskonałe oświetlenie drogi ewakuacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem schodów,
 2. poprzez szybkie załączenie zapobiegnięcie wybuchu paniki osób będących w zagrożonym rejonie,
 3. możliwość szybkiego zlokalizowania sprzętu przeciwpożarowego, ewakuacyjnego lub medycznego,
 4. wskazanie najkrótszej i najbezpieczniejszej drogi ewakuacyjnej, specjalnie oznakowanej,
 5. w razie awarii oświetlenia podstawowego – zapewnienie ciągłości oświetlenia osobom wykonującym prace, które nie mogą zostać natychmiast przerwane (na przykład operacje, prace wymagające koniecznej naprawy sprzętu stanowiącego zagrożenie dla innych itp.).

Zastosowanie oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne w szczególności należy stosować w:

 • placówkach oświatowych – szkołach, przedszkolach, uczelniach, salach wystawowych, muzeach,
 • w salach widowiskowo-sportowych, teatrach, kinach, filharmoniach,
 • w garażach o dużych gabarytach, oświetlonych tylko światłem sztucznym,
 • w budynkach wielorodzinnych,
 • w szpitalach, - halach produkcyjnych i magazynowych, i w tym podobnych obiektach.

Oświetlenie awaryjne musi być podłączone do niezależnego źródła prądu, ponadto powinno wyraźne podświetlać wszystkie umieszczone znaki ewakuacyjne, ułatwiające wydostanie się z niebezpiecznego terenu oraz powinno być umieszczone w każdym strategicznym punkcie pomieszczenia.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !