Blog

28.12.2021

Rodzaje i konstrukcje odmierzaczy

Rodzaje i konstrukcje odmierzaczy
Rodzaje i konstrukcje odmierzaczy

W wytwórniach masy betonowej o średniej mocy stosuje się przeważnie odmierzacze wagonowe półautomatyczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Umieszczane są one pod otworami wylotowymi, przy czym ich napełnianie i odmierzanie odbywa się automatycznie, a opróżnianie ręcznie przez otwieranie zaworu dolnego.

W wytwórniach o dużej mocy do odmierzania wszystkich składników stosuje się wyłącznie odmierzacze Wagowe automatyczne, sterowane na odległość, o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym.

Ostatnio w betoniarkach przeciwbieżnych do odmierzania wody z uwzględnieniem wilgoci zawartej w kruszywie rozpoczęto stosować (Anglia) automat, oparty na zasadzie przepływu przez masę betonową prądu elektrycznego, przy czym po osiągnięciu przez nią założonej wilgotności zawór doprowadzający wodę automatycznie zamyka się (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Betoniarki w jednostopniowych wytwórniach masy betonowej są typu stałego, działania periodycznego (o pojemności roboczej dla wytwórni o średniej mocy 400-1200 1, a dla wytwórni o dużej mocy o pojemności roboczej 1200-2400 1).

W starszych typach wytwórni były to betoniarki o cylindrycznym kształcie mieszalnika z wyładowywaniem za pomocą rynny wyładowczej lub o mieszalniku w kształcie dwóch stożków ściętych, mających jeden lub dwa otwory do załadowywania i wyładowywania, przy czym wyładowanie w tych ostatnich następowało przez przechylanie mieszalnika o 60° w płaszczyźnie pionowej (uprawnienia budowlane). W nowoczesnych wytwórniach instaluje się najczęściej betoniarki stałe przeciwbieżne różnych typów. Betoniarki stosowane w wytwórniach dwustopniowych są zazwyczaj betoniarkami typu polowego, ruchomymi o pojemności roboczej stosowanej na placach budowy (250, 400 1). Betoniarki w wytwórniach masy betonowej mogą być ustawione koncentrycznie lub szeregowo (program egzamin ustny).

Ustawianie koncentryczne betoniarek stosowane jest w wytwórniach jednostopniowych, co umożliwia obsłużenie całego zespołu betoniarek (do 4) jednym kompletem operacyjnych zasobników materiałowych oraz odmierzaczy. Natomiast ustawianie szeregowe betoniarek stosowane jest w wytwórniach dwustopniowych. W tych przypadkach zasobniki materiałowe operacyjne ustawia się również szeregowo, przy czym każda betoniarka zasilana jest z oddzielnego zasobnika (opinie o programie).

Podgrzewanie składników masy betonowej

Podgrzewanie składników masy betonowej w okresie zimowym stosuje się najczęściej w stosunku do wody zarobowej, natomiast rzadziej do kruszywa. Cementu z reguły nie podgrzewa się. Najwłaściwsze z punktu widzenia ekonomicznego jest podgrzewanie wody, gdyż jej pojemność cieplna jest 5 razy większa od pojemności cieplnej kruszywa, aczkolwiek z punktu widzenia technologicznego podgrzanie kruszywa ma znowu większy wpływ na plastyczność masy betonowej niż podgrzanie wody zarobowej. Podgrzewanie kruszywa stosuje się zazwyczaj wtedy, gdy zmarznięte grudy kruszywa nie odmarzają w podgrzanej wodzie (segregator aktów prawnych).

Budynek wytwórni masy betonowej projektuje się zazwyczaj typu rozbieralnego o konstrukcji stalowej. Przy jej obliczaniu należy przyjmować całkowite napełnienie operacyjnego zasobnika materiałowego z uwzględnieniem, w przypadku zsypywania kruszywa do zasobników podnośnikiem skipowym, współczynnika dynamicznego 1,2 (taki sam współczynnik dynamiczny należy przyjmować przy obliczaniu obciążenia betoniarkami). Należy również uwzględnić napełnienie zasobnika gotowej masy betonowej, stanowiącego zazwyczaj podwójną wielkość zarobu betoniarki. Obciążenia ruchome stropów budynku wytwórni przyjmuje się 250 kG/m2.

Pomieszczenia z urządzeniami odmierzającymi i z betoniarkami w większych wytwórniach powinny być ogrzane oraz zaopatrzone w urządzenia odpylające i wentylacyjne. Schematy technologiczne produkcyjne wytwórni masy betonowej. Rozróżnia się w zasadzie dwa schematy technologiczne produkcyjne w wytwórniach masy betonowej: jednostopniowy i dwustopniowy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami