Rodzaje specjalizacji techniczno-budowlanych

Po zdobyciu uprawnień budowlanych bez ograniczeń w wybranej specjalności, można jeszcze starać się o uzyskanie jednej ze specjalizacji (program na komputer). W przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej do wyboru są następujące specjalizacje:
• obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
• obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
• geotechnika,
• budowle hydrotechniczne,
• rusztowania i deskowania wielofunkcyjne,
• budowle wysokościowe,
• obiekty budowlane melioracji wodnych (program na telefon).

Samodzielne funkcje techniczne

Rodzaje specjalizacji techniczno-budowlanych

W specjalności mostowej wyodrębnia się dwie specjalizacje – kolejowe obiekty inżynierskie i drogowe obiekty inżynierskie (program na egzamin ustny). Specjalność instalacyjna w zakresie siedzi, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dzieli się na trzy specjalizacje:
• sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne,
• sieci, instalacje i urządzenia gazowe,
• sieci, instalacje i urządzenia wodne i kanalizacyjne (promocja 3 w 1).
W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych także wyróżnia się trzy specjalizacje:
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45kV,
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,
• trakcje elektryczne (segregator).
W celu uzyskania każdej z tych specjalizacji należy złożyć wniosek do okręgowej komisji kwalifikacyjnej tej okręgowej izby inżynierów budownictwa, której kandydat jest członkiem.
Do osób, które starają się o uzyskanie konkretnej specjalizacji stosowane są przepisy ogólne, określające wymogi związane z praktyką zawodową, egzaminem czy rejestracją uzyskanych już decyzji w rejestrze, który prowadzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (opinie). W związku z tym, że kandydaci muszą posiadać uprawnienia budowlane oraz oświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych, istnieją też odrębności, które są stosowane w postępowaniu kwalifikacyjnym. Oznacza to m.in., że praktyka zawodowa nie musi odbywać się pod nadzorem osoby, która posiada uprawnienia budowlane. Wynika to faktu, iż kandydat posiada już przecież prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !