Rodzaje stali

Rodzaje stali

Konstrukcje żelbetowe są zbrojone trzema rodzajami wkładek:
a) wiotkimi, spotykanymi w zwykłym żelbecie i wykonanymi ze stali węglowej lub stopowej, ewentualnie ulepszonej,
b) sprężającymi, jak sama nazwa wskazuje - stosowanymi w konstrukcjach sprężonych i wykonanymi ze stali stopowych,
c) sztywnymi, czyli kształtownikami stalowymi, tworzącymi samonośne konstrukcje wzmacniane betonem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zbrojenie w żelbecie spełnia, jak wiadomo, podwójną rolę: przenosi naprężenia rozciągające i nadaje tworzywu własności zbliżone do materiału jednorodnego.
Beton, jak wszystkie materiały kruche, ma małą wytrzymałość na rozciąganie w stosunku do wytrzymałości na ściskanie. Wciągnięcie do współpracy stali daje żelbetowi zdolność do przenoszenia naprężeń rozciągających.
Beton ma jednak liczne wady strukturalne. Jest on zespołem ciał stałych, cieczy i gazów, co powoduje niejednorodność tego materiału (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Spełnienie obu wymienionych wyżej zadań zbrojenia zależy od zapewnienia jego ścisłej współpracy z betonem. Zależy ona od właściwego rozmieszczenia prętów zbrojeniowych i od przyczepności betonu do stali. Ujednorodnienie żelbetu wymaga równomiernego i stosunkowo gęsiego rozmieszczenia wkładek stalowych w betonie. Wobec dużej różnicy wytrzymałości stali i betonu, aby naprężenia przyczepności mogły przenieść na beton całą siłę panującą we wkładce, musi ona charakteryzować się znacznym modułem powierzchniowym lub zapewniać duże zazębienie mechaniczne, decydujące jak wiadomo o przyczepności (uprawnienia budowlane).
Powyższe względy zadecydowały o kształtowaniu stali zbrojeniowej. Podstawowym jej rodzajem stały się pręty wiotkie.

Początkowo były one okrągłe, później ich kształt stał się bardziej złożony w celu zwiększenia modułu powierzchniowego. Obecnie przeważa tendencja stworzenia takiego kształtu pręta wiotkiego, aby osiągnąć jak najlepsze zazębienie mechaniczne; prowadzi to do stopniowego przechodzenia od prętów guzełkowatych do żebrowanych. O kształcie profilowania decydują wyniki specjalnych badań prowadzonych w różnych krajach (program egzamin ustny). Zagadnienie to zostało bliżej omówione w tomie II Budownictwa Betonowego.
Zbrojenie z kształtowników stalowych, zwanych wkładkami sztywnymi, stosowane jest w przypadkach, gdy chodzi o uniknięcie kosztownych rusztowań lub sprowadzenie do minimum przekroju elementu ze względów funkcjonalnych budowli oraz dla zachowania tych samych form prefabrykatu itp.

Struktura i właściwości stali

Ostatnio dzięki czynnemu kształtowaniu naprężeń w przekroju (przez nadawanie wkładkom wstępnych naprężeń) powstał trzeci rodzaj wkładek stosowanych w konstrukcjach sprężonych. Są to druty ze stali o podwyższonej wytrzymałości, umieszczane w betonie pojedynczo lub w wiązkach. Ten rodzaj zbrojenia pomijamy, gdyż został on omówiony w tomie III BB.
Struktura i właściwości stali zostały szczegółowo omówione w tomie II BB (opinie o programie). Ograniczymy się w tym miejscu do podania gatunków i klas stali, stosowanych w kraju i za granicą.

Podobnie jak rozwój przekroju wkładki zbrojeniowej szedł początkowo w kierunku zwiększenia modułu powierzchniowego a następnie mechanicznego zazębienia betonu, tak w doborze gatunków stali widać wyraźną tendencję do podwyższenia jej właściwości mechanicznych, głównie wytrzymałości na rozciąganie i granicy plastyczności.
Konstrukcje wzniesione w okresie międzywojennym są zbrojone przeważnie stalą okrągłą gładką. Była ona produkowana o średnicach od 5 do 32 mm i sprzedawana w kręgach lub prętach długości 3-8 m. Oprócz stali gładkiej stosowano stal Griffel o średnicach od 5 do 50 mm i stal Isteg o średnicach od 5 do 20 cm oraz stal grzebieniową o średnicach od 10 do 40 mm (segregator aktów prawnych).

Po roku 1944, do czasu unifikacji stali w ramach RWPG, stosowano u nas:
a) stal gładką węglową pospolitej jakości, znak X, o nieokreślonej granicy plastyczności i niegwarantowanej spawalności,
b) stal gładką węglową pospolitej jakości, znak STOS, o gwarantowanej minimalnej granicy plastyczności i gwarantowanej spawalności,
c) stal gładką węglową pospolitej jakości, znak St37B, o gwarantowanej minimalnej granicy plastyczności i niegwarantowanej spawalności,
d) stal gładką węglową zwykłej jakości, znak St37S, o gwarantowanej minimalnej granicy plastyczności i gwarantowanej spawalności,
e) stal żebrowaną węglową pospolitej jakości (o wysokiej wytrzymałości), znak St50B, o gwarantowanej minimalnej granicy plastyczności, nieprzeznaczoną do spawania (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami