Blog

Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 10
26.03.2019

Rodzaje uprawnień kolejowych

W artykule znajdziesz:

Rodzaje uprawnień kolejowych

Uprawienia budowlane w specjalności kolejowej udzielane są w dwóch zakresach:
• w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• w zakresie sterowania ruchem kolejowym (program na komputer).
Uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń pozwalają na projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi w przypadku takich obiektów budowlanych jak:
• stacje kolejowe,
• linie kolejowe,
• bocznice kolejowe,
• inne obiekty, które w rozumieniu warunków technicznych odpowiadają budowlom kolejowym i ich usytuowaniu (program na telefon).

Sterowanie ruchem kolejowym

Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 11
Rodzaje uprawnień kolejowych

Uprawnienia w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń pozwalają na projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi w obiektów budowlanych w zakresie urządzeń sterowanie ruchem kolejowym i zabezpieczania, zgodnie z warunkami technicznymi, jakim muszą odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie (program na egzamin ustny).
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych dają prawo do projektowania obiektów budowlanych i/lub kierowania robotami budowlanymi w przypadku takich obiektów, jak:
• linie kolejowe,
• stacje kolejowe,
• bocznice kolejowe,
• inne budowle kolejowe zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, którym powinno odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie (promocja 3 w 1).
Przy ograniczonym zakresie uprawnień nie można projektować ani wykonywać robót budowlanych związanych z liniami kolejowymi, które są przystosowane do prędkości przekraczających 200 km/h (segregator).
Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym ma prawo do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanemu, które są związane z obiektami budowlanymi w zakresie zabezpieczania oraz sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu warunków technicznych, którym muszą odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie. Wyjątkiem są stacje, które posiadają więcej niż 50 rozjazdów oraz linii kolejowych w zakresie samoczynnych blokad. Zakres uprawnień można rozszerzyć (opinie).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 16 Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 17 Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 18
Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 19
Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 20 Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 21 Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 22
Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 32 Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 33 Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 34
Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 35
Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 36 Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 37 Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 38
Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Nasycenie cienkiej taśmy papierowej zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami