Blog

26.03.2019

Rodzaje uprawnień kolejowych

W artykule znajdziesz:

Rodzaje uprawnień kolejowych

Uprawienia budowlane w specjalności kolejowej udzielane są w dwóch zakresach:
• w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• w zakresie sterowania ruchem kolejowym (program na komputer).
Uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń pozwalają na projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi w przypadku takich obiektów budowlanych jak:
• stacje kolejowe,
• linie kolejowe,
• bocznice kolejowe,
• inne obiekty, które w rozumieniu warunków technicznych odpowiadają budowlom kolejowym i ich usytuowaniu (program na telefon).

Sterowanie ruchem kolejowym

Rodzaje uprawnień kolejowych

Uprawnienia w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń pozwalają na projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi w obiektów budowlanych w zakresie urządzeń sterowanie ruchem kolejowym i zabezpieczania, zgodnie z warunkami technicznymi, jakim muszą odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie (program na egzamin ustny).
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych dają prawo do projektowania obiektów budowlanych i/lub kierowania robotami budowlanymi w przypadku takich obiektów, jak:
• linie kolejowe,
• stacje kolejowe,
• bocznice kolejowe,
• inne budowle kolejowe zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, którym powinno odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie (promocja 3 w 1).
Przy ograniczonym zakresie uprawnień nie można projektować ani wykonywać robót budowlanych związanych z liniami kolejowymi, które są przystosowane do prędkości przekraczających 200 km/h (segregator).
Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym ma prawo do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanemu, które są związane z obiektami budowlanymi w zakresie zabezpieczania oraz sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu warunków technicznych, którym muszą odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie. Wyjątkiem są stacje, które posiadają więcej niż 50 rozjazdów oraz linii kolejowych w zakresie samoczynnych blokad. Zakres uprawnień można rozszerzyć (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami