Równomierny sposób betonowania

 

Równomierny sposób betonowania

Betonowanie takie nie zawsze jest możliwe do przeprowadzenia, np. przy zbyt małych dziennych ilościach betonu nie dających możności zabetonowania określonej części budynku. Jednakże w wielu przypadkach jest ono całkowicie możliwe i osiągalne. Taki sposób przeprowadzenia betonowania daje największe oszczędności w drewnie użytym do deskowania, nie dopuszcza bowiem do jakiegokolwiek przetrzymywania go na budowie, zwiększając tym samym obrót deskowania.
Równomierny sposób betonowania nie może w żadnym razie odbywać się z zapoznaniem zasad statycznych i technologicznych ustroju żelbetowego. Porcje betonowania dziennego muszą obejmować skończone wielkości pól budynku i powinny być zakończone w miejscach ze względów statycznych odpowiednich.

Zasady pracy równomiernej dają się w pełni stosować także przy wznoszeniu budynków murowanych, i to tym przejrzyściej, że roboty murowe nie wymagają przerw technologicznych, które utrudniają organizację robót żelbetowych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Również i tutaj ideą organizacji opartej na pracy równomiernej jest podział budynku (lub grupy budynków jednakowego typu) na części - działki, zawierające jednakowe ilości robót murowych. Stałe grupy robocze przechodzą kolejno z jednej działki na drugą i wykonują stale jedną i tę samą pracę.

Zasadnicze czynności murowania przy podziale budynku na trzy działki są następujące:
- podawanie materiałów (część dziennego zapasu cegły),
- murowanie oraz podawanie reszty cegły i zaprawy,
- budowa i przestawianie rusztowań (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jeśli podawanie materiałów i murowanie wykonuje się równocześnie na jednej działce, to zasadniczymi czynnościami związanymi ze wzniesieniem murów są:
- podawanie materiałów i murowanie,
- budowa rusztowań i ich przestawianie (uprawnienia budowlane).

Stosowanie podziału budynku

Jak wynika z powyższego, najmniejsza liczba działek, na którą dzielimy budynek w planie, musi wynosić w pierwszym przypadku 3, a w drugim 2.
Specyficzne cechy działek murowych (program egzamin ustny)..
Przy robotach żelbetowych dokonywano podziału budynku w planie, przyjmując całą wysokość jednej kondygnacji. W robotach murowych natomiast, oprócz podziału kondygnacji w planie dokonuje się podziału murów kondygnacji na części, tzw. pasy, których wysokość uzależniona jest od przeciętnej wysokości murowania z jednego pomostu. Wysokość ta wynosi ok. 1,0 m. W ten sposób np. przy wysokościach murów zewnętrznych jednej kondygnacji wynoszących 3,00 m, należy dokonać podziału muru jednej kondygnacji na 3 pasy poziome i traktować każdy pas jak działkę organizacyjną (opinie o programie). Jeśli zatem np. jedną kondygnację dzieli się w planie na 3 działki, a w pionie na 3 pasy, to ogólna ilość działek organizacyjnych wyniesie 3×3 = 9 działek.

Stosowanie podziału budynku w planie na dwie działki, jak widać, pozwala na szybsze wykonanie tych samych robót, niż to ma miejsce przy podziale na trzy działki, lecz wymaga za to zastosowania grupy roboczej póltorakrotnie większej. Jednakże ten szybszy sposób wykonania robót murowych może spowodować trudności bądź w terminowym podawaniu materiałów do murowania, bądź w budowie i przestawianiu rusztowań. Dlatego w przypadku podziału na dwie działki może zajść potrzeba wprowadzenia np. drugiej zmiany dla cieśli ustawiających rusztowania, a czasem i dla robotników dowożących cegłę (segregator aktów prawnych).

Podział budynku na trzy działki przy robotach murowych ma jeszcze tę przewagę nad podziałem budynku na dwie działki, że zabezpiecza w większym stopniu budowę od niepowodzeń wynikających z możliwych braków organizacyjnych, w szczególności przy początkowym stosowaniu zasad pracy równomiernej (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !