Blog

Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 10
25.07.2019

Rozszerzenie zakresu uprawnień lub dodatkowa specjalność – jak wygląda egzamin?

W artykule znajdziesz:

Rozszerzenie zakresu uprawnień lub dodatkowa specjalność – jak wygląda egzamin?

W przypadku osób, które posiadają już uprawnienia budowlane, ale chcą uzyskać uprawnienia innego rodzaju bądź w innym zakresie niż posiadane, rozwiązują testy, które przygotowywane są indywidualnie (program na komputer).

Przy układaniu testów pod uwagę bierze się zakres oraz rodzaj posiadanych już uprawnień budowlanych, a nawet termin ich zdobycia (program na telefon).

Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 11
Rozszerzenie zakresu uprawnień lub dodatkowa specjalność – jak wygląda egzamin

Przy ustalaniu obowiązującej formy i zakresu egzaminu pisemnego każdorazowo podczas postępowania kwalifikacyjnego bierze się pod uwagę następujące zasady:
• do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym – egzamin składa się 30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz wybranego zakresu uprawnień. W teście znajduje się 20 pytań z ustawy Prawo budowlane, a także innych ustaw, które odpowiadają wybranemu zakresowi lub specjalności uprawnień budowlanych, w tym również aktów wykonawczych, jakie wydano na podstawie tej ustawy oraz 10 pytań dotyczących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (program egzamin ustny). Test należy rozwiązać w ciągu 45 minut, a wymagana ilość poprawnych odpowiedzi to 23,
• łącznie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – egzamin składa się z 45 pytań testowych, z czego 30 dotyczy ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw związanych z wybranym zakresem lub specjalnością uprawnień budowlanych, łącznie z aktami wykonawczymi, jakie wydano na jej podstawie (opinie o programie). Oprócz tego w teście jest 15 pytań z warunków BHP. Egzamin trwa 70 minut, a poprawnie trzeba odpowiedzieć na przynajmniej 34 pytania,

Egzamin

• oddzielnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – egzamin jest złożony z 60 pytań testowych, wśród których 40 dotyczy prawa budowlanego i innych ustaw związanych z wybraną specjalnością lub zakresem uprawnień budowlanych, a także aktów wykonawczych oraz 20 pytań z warunków BHP. Egzamin trwa 90 minut, a minimalna liczba poprawnych odpowiedzi to 45 (segregator aktów prawnych),
• łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – egzamin składa się z 75 pytań, trwa 115 minut, liczba poprawnych odpowiedzi to 57 (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 16 Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 17 Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 18
Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 19
Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 20 Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 21 Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 22
Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 32 Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 33 Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 34
Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 35
Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 36 Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 37 Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 38
Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konserwacja przeciwgrzybowa uprawnienia budowlane zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami