Rozszerzenie zakresu uprawnień lub dodatkowa specjalność – jak wygląda egzamin?

W przypadku osób, które posiadają już uprawnienia budowlane, ale chcą uzyskać uprawnienia innego rodzaju bądź w innym zakresie niż posiadane, rozwiązują testy, które przygotowywane są indywidualnie (program na komputer).

Przy układaniu testów pod uwagę bierze się zakres oraz rodzaj posiadanych już uprawnień budowlanych, a nawet termin ich zdobycia (program na telefon).

Rozszerzenie zakresu uprawnień lub dodatkowa specjalność – jak wygląda egzamin

Przy ustalaniu obowiązującej formy i zakresu egzaminu pisemnego każdorazowo podczas postępowania kwalifikacyjnego bierze się pod uwagę następujące zasady:
• do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym – egzamin składa się 30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz wybranego zakresu uprawnień. W teście znajduje się 20 pytań z ustawy Prawo budowlane, a także innych ustaw, które odpowiadają wybranemu zakresowi lub specjalności uprawnień budowlanych, w tym również aktów wykonawczych, jakie wydano na podstawie tej ustawy oraz 10 pytań dotyczących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (program egzamin ustny). Test należy rozwiązać w ciągu 45 minut, a wymagana ilość poprawnych odpowiedzi to 23,
• łącznie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – egzamin składa się z 45 pytań testowych, z czego 30 dotyczy ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw związanych z wybranym zakresem lub specjalnością uprawnień budowlanych, łącznie z aktami wykonawczymi, jakie wydano na jej podstawie (opinie o programie). Oprócz tego w teście jest 15 pytań z warunków BHP. Egzamin trwa 70 minut, a poprawnie trzeba odpowiedzieć na przynajmniej 34 pytania,

Egzamin

• oddzielnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – egzamin jest złożony z 60 pytań testowych, wśród których 40 dotyczy prawa budowlanego i innych ustaw związanych z wybraną specjalnością lub zakresem uprawnień budowlanych, a także aktów wykonawczych oraz 20 pytań z warunków BHP. Egzamin trwa 90 minut, a minimalna liczba poprawnych odpowiedzi to 45 (segregator aktów prawnych),
• łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – egzamin składa się z 75 pytań, trwa 115 minut, liczba poprawnych odpowiedzi to 57 (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !