Rozszerzenie zakresu uprawnień lub dodatkowa specjalność – jak wygląda egzamin?

W przypadku osób, które posiadają już uprawnienia budowlane, ale chcą uzyskać uprawnienia innego rodzaju bądź w innym zakresie niż posiadane, rozwiązują testy, które przygotowywane są indywidualnie (program na komputer).

Przy układaniu testów pod uwagę bierze się zakres oraz rodzaj posiadanych już uprawnień budowlanych, a nawet termin ich zdobycia (program na telefon).

Rozszerzenie zakresu uprawnień lub dodatkowa specjalność – jak wygląda egzamin

Przy ustalaniu obowiązującej formy i zakresu egzaminu pisemnego każdorazowo podczas postępowania kwalifikacyjnego bierze się pod uwagę następujące zasady:
• do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym – egzamin składa się 30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz wybranego zakresu uprawnień. W teście znajduje się 20 pytań z ustawy Prawo budowlane, a także innych ustaw, które odpowiadają wybranemu zakresowi lub specjalności uprawnień budowlanych, w tym również aktów wykonawczych, jakie wydano na podstawie tej ustawy oraz 10 pytań dotyczących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (program egzamin ustny). Test należy rozwiązać w ciągu 45 minut, a wymagana ilość poprawnych odpowiedzi to 23,
• łącznie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – egzamin składa się z 45 pytań testowych, z czego 30 dotyczy ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw związanych z wybranym zakresem lub specjalnością uprawnień budowlanych, łącznie z aktami wykonawczymi, jakie wydano na jej podstawie (opinie o programie). Oprócz tego w teście jest 15 pytań z warunków BHP. Egzamin trwa 70 minut, a poprawnie trzeba odpowiedzieć na przynajmniej 34 pytania,

Egzamin

• oddzielnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – egzamin jest złożony z 60 pytań testowych, wśród których 40 dotyczy prawa budowlanego i innych ustaw związanych z wybraną specjalnością lub zakresem uprawnień budowlanych, a także aktów wykonawczych oraz 20 pytań z warunków BHP. Egzamin trwa 90 minut, a minimalna liczba poprawnych odpowiedzi to 45 (segregator aktów prawnych),
• łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – egzamin składa się z 75 pytań, trwa 115 minut, liczba poprawnych odpowiedzi to 57 (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami