Blog

11.01.2021

Rozwiązania układów funkcjonalnych

W artykule znajdziesz:

Rozwiązania układów funkcjonalnych

Rozwiązania układów funkcjonalnych

Rozwiązania układów funkcjonalnych poszczególnych budynków wiejskich, opracowane w oparciu o stypizowaną siatkę konstrukcyjną, podzielone zostały na trzy zasadnicze grupy tematyczne, a mianowicie:
a) grupa I - budynki inwentarskie przeznaczone na pobyt zwierząt,
b) grupa II - budynki gospodarcze i składowe przeznaczone dla produkcji roślinnej, magazynowania płodów rolnych, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin lub przechowywania maszyn i narzędzi rolniczych itp.,
c) grupa III - budynki mieszkalne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Charakterystykę poszczególnych grup przedstawiono na podanych przykładach rysunkowych. Wszystkie zilustrowane rozwiązania funkcjonalne, w zależności od wymagań lub potrzeb technologicznych, charakteryzują się wspólnym układem siatki konstrukcyjnej, która zarówno w kierunku poprzecznym jak i podłużnym w stosunku do podłużnej osi budynków posiada te same trzy wymiary: 3,00-4,50-6,00 m, występujące zależnie od potrzeb (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Grupa I. W grupie budynków inwentarskich przedstawiono funkcjonalne rozwiązania budynków, przeznaczonych dla gospodarstw wielkotowaręwych, jako trudniejsze i technicznie bardziej interesujące od rozwiązań budynków dla gospodarstw drobnotowarowych.

Zestaw trzech segmentów pomieszczenia krowiami, w oborze dwurzędowej z przejazdowym korytarzem środkowym umożliwiającym wjazd wozem lub ciągnikiem bezpośrednio do budynku, co umożliwia bezpośrednie załadowanie paszy ze środka
transportowego wprost do żłobów. Korytarze gnojowe usytuowane są wzdłuż osi podłużnej budynku przy ścianach zewnętrznych (uprawnienia budowlane).

Tego rodzaju rozwiązanie jest powszechnie stosowane i ułatwia pracę obsługi. W budynku występują trzy trakty: 4,50 + 3,00 + 4,50 m, co w sumę daje 12,0-metrową szerokość obory, mierzoną w osiach konstrukcyjnych. Wielkość poszczególnych segmentów występujących wzdłuż osi podłużnej budynku wynosi 4,50 m i umożliwia w przedziale tego wymiaru swobodne usytuowanie 4 stanowisk krów mlecznych. Funkcjonalne rozwiązanie segmentów paszami usytuowanej zazwyczaj w szczycie budynku obory od strony północnej i stanowi uzupełnienie segmentów krowiami.

Liczba segmentów krowiarni

Liczba segmentów krowiarni może być dowolna, chociaż w praktyce powierzchnia obory ogranicza się do 120 stanowisk krów w jednej oborze dwurzędowej. Również wielkość paszami, w zależności od ilości krów (80, 100, 120), może być dowolna, co uzależnione jest od przyjętego sposobu karmienia, rodzaju paszy itp. Dowolna wielkość paszami może być uzyskana w praktyce przez dodanie lub odjęcie jednego segmentu podłużnego o wymiarze 4,50 m (program egzamin ustny).

Nie wdając się w szczegóły technologiczne omawianego rozwiązania, należy podkreślić, że umożliwia ono w sumie zmniejszenie szerokości budynku do 10,5 m w osiach zamiast 12,0 m, jak to ma miejsce w poprzednio przedstawionej dwurzędowej oborze przejazdowej. Uwidaczniają się tu znaczne możliwości uzyskania oszczędności na powierzchni i kubaturze budynku, co nie przesądza o innych, ujemnych lub też dodatnich stronach omawianego rozwiązania (opinie o programie). Przedstawione rozwiązanie rzutu poziomego wykazuje możliwość uzyskania szerokości budynku obory o dwóch traktach o wielkości: 6,00 + 4,50 = 10,5 m (w osiach) - wymiary segmentów podłużnych wynoszą po 4,50 m każdy. Umożliwia to usytuowanie na powierzchni o tym wymiarze 4 stanowisk dla krów mlecznych.

Omawiany schemat uzupełniają przekroje technologiczne ilustrujące dwie możliwości rozwiązań funkcjonalnych. Liczba segmentów może być dowolna, lecz podobnie jak poprzednio, powinna być dostosowana dla obory 2-rzędowej, do maksimum 120 stanowisk krów (15 segmentów + paszarnia) (segregator aktów prawnych).
Oborę o podobnym rozwiązaniu technologicznym, jakie zostało przedstawione z tą różnicą, że wymiary segmentów podłużnych zamiast 4,50 m - wynoszą 6,0 m.

Przykład bezsłupowego rozwiązania obory dwurzędowej (bez poddasza użytkowego). Szerokość obory wynosi 12,0 m (w świetle osi konstrukcyjnych), a wymiary podłużne poszczególnych segmentów po 6,0 metrów (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami