Rozwiązanie ściany osadnika radialnego

Rozwiązanie ściany osadnika radialnego

W trudnych warunkach osadnik można rozwiązać jako studnię opuszczaną lub posadowić go na studni o mniejszej średnicy jako na bloku fundamentowym wewnątrz, wywołanym różnicą poziomów cieczy, mogą być więc rozwiązane jako ścianki parawanowe z elementów prefabrykowanych (program uprawnienia budowlane na komputer). Gdy trzeba oprzeć tor pod pośrednie łożysko zgarniacza, można to wykonać na belce kołowej, wspartej na dostatecznie gęsto rozstawionych słupach w przegrodzie. Ściana wewnętrzna przenosi pełne obciążenie cieczą. Korzyści konstrukcyjne można uzyskać przez wykorzystanie dna koryta przelewowego jako podparcia ściany.

Omówione obiekty mają średnice rzędu 40-60 m przy wysokości ściany 2-3 m. Ściany omawianych zbiorników mogą być rozwiązane w trzech wariantach:
- pierścień oparty przesuwnie lub zamocowany w fundamencie,
- ściana oporowa,
- ścianka szczelna.

Zakres stosowania dwu pierwszych rozwiązań można ocenić porównując konieczne grubości ścian (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Rozwiązanie ściany osadnika radialnego jako pierścienia jest trudne przy większych średnicach ze względu na konieczne szczeliny dylatacyjne, których odległości stosownie do warunków nie powinny przekraczać 20-30 m. Odległości te należy mierzyć po rozwiniętej powierzchni ściany, a nie przyjmować jako długość średnicy. Od zasady tej można odstąpić jedynie w razie wyeliminowania wpływu skurczu i wahań temperatury. W tym celu należy:
- Betonować odcinki ściany długości ok. 10 m, pozostawiając między nimi przerwy szerokości 40-80 cm (uprawnienia budowlane).
- Po co najmniej 4-tygodniowym okresie dojrzewania betonu w dogodnych warunkach (utrzymywanie powierzchni w stanie wilgotnym i średniej temperatury powyżej + 10°C) zabetonować odcinki kompensacyjne (w miarę potrzeby należy uprzednio łączyć pręty w celu przeniesienia całkowitej siły rozciągającej).
- Górną część ściany trwale wystającą nad poziom zwierciadła wody oddzielić od dolnej za pomocą styku umożliwiającego przesuw oraz podzielić ją na odcinki długości 2-3 m.
- Zasadniczą część zbiornika utrzymywać stale napełnioną wodą (program egzamin ustny). Opróżnienie obiektu może odbywać się tylko wiosną lub jesienią przy średniej temperaturze ok. +10°C.

Zbrojenie wiotkie

Wykonanie ściany z elementów prefabrykowanych (pali lub elementów ściany oporowej) nie budzi zastrzeżeń, gdy nie przewiduje się mechanicznego usuwania osadu. W przeciwnym razie, aby zapobiec nadmiernemu osiadaniu poszczególnych elementów, należy górną krawędź ściany ująć belką wieńczącą, której zadaniem jest rozłożenie obciążeń skupionych i która może tworzyć monolityczną całość z korytem odprowadzającym wodę.
Ścianę obciążoną siłą skupioną od działania zgarniacza należy rozpatrywać jako belkę na podłożu sprężystym, przyjmując jej długość charakterystyczną stosownie do rzeczywistej sztywności. Dla ściany pierścieniowej jest to belka nieskończenie długa (opinie o programie).

Rozwiązania konstrukcyjne wydzielonych komór fermentacyjnych wynikają z wymagań technologicznych. W budowli tej przebiega tzw. mezofilny proces fermentacyjny (najintensywniejszy w temperaturze +33±1°C). W tych warunkach fermentacja trwa najkrócej (ok. 25 dni) i jednocześnie wydziela się największa ilość metanu (ok. 750 1/kg substancji organicznej). Aby sprostać tym wymaganiom, wydzielona komora fermentacyjna (wkf) powinna mieć możliwie dużą pojemność i zwarty kształt oraz odpowiednią izolację termiczną, zapobiegającą nadmiernym stratom ciepła (segregator aktów prawnych).

Obecnie stosowane wkf, rozwiązywane zależnie od pojemności, w postaci konstrukcji złożonej z powłoki cylindrycznej i dwu stożkowych (mniejsze) lub w postaci powłoki obrotowej o zmiennej krzywiźnie. Przy mniejszych pojemnościach (do ok. 2000 m3) stosuje się zbrojenie wiotkie, natomiast większe komory spręża się. W celu uniknięcia kłopotliwego obustronnego deskowania wykonuje się często konstrukcję z elementów prefabrykowanych lub układa beton w deskowaniu przesuwnym.
wrażliwość konstrukcji na osiadanie (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !