Rurociąg do przetłaczania masy betonowej

Rurociąg do przetłaczania masy betonowej
Rurociąg do przetłaczania masy betonowej

Przy transportowaniu masy betonowej na większe wysokości można agregaty pompowe montować kolejno w taki sposób, że pompa do betonu ustawiona niżej zaopatruje w masę betonową zasobnik wyżej położonej pompy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rurociąg do przetłaczania masy betonowej składa się z odcinków rur stalowych cienkościennych o długości 2 do 9 m, i średnicy od 150 do 200 mm. Rurociąg powinien mieć jednakową średnicę na całej swej długości, w przeciwnym przypadku w miejscach zmiany średnicy rur tworzą się korki. Średnica rur rurociągu zależy od średnicy cylindra pompy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przy zmianie kierunku rurociągu stosuje się kształtki łukowe o różnych kątach np. 11,25°, 22,5°, 45° i 90°. Poszczególne rury rurociągu łączy się specjalnymi łącznikami z zamkami różnej konstrukcji. Łączniki muszą być szczelne, gdyż w razie przesączania się przez nie zaprawy tworzą się w nich korki. Jeden z wielu typów łączników zwanych dźwigniowymi. W najniższych punktach rurociągu powinny być zainstalowane zawory spustowe (uprawnienia budowlane).

Dla zapewnienia urabialności przepompowywanej masy betonowej stosuje się zazwyczaj plastyfikatory (w kraju używa się „Plastibetu” w ilości 0,3% wagowo w stosunku do ciężaru cementu). Zasięg rurociągu do przetłaczania masy betonowej waha się w granicach od 150 do 400 m licząc w poziomie i na prostej, a licząc w pionie 30 do 45 m. Wzniesienia i odchylenia w planie powodują zwiększenie tarcia, a tym samym zmniejszenie zasięgu pompy (program egzamin ustny). Zmiana kierunku rurociągu w planie i wzniesienie rurociągu w pionie powodują zwiększenie oporu w stosunku do oporów na odcinkach prostych i poziomych. W związku z tym największy dopuszczalny zasięg Z wyrażony największą obliczeniową odległością pompowania L może być wyrażony wzorem (opinie o programie).

Podstawową cechą, jaką powinna się odznaczać przetłaczana masa betonowa, powinna być łatwość przepompowywania, co możliwe jest do osiągnięcia przy konsystencji plastyczno-półciekłej o opadzie stożka w granicach 5-10 cm. Natomiast przepompowywanie mas betonowych o konsystencji zarówno ciekłej jak i wilgotnej (z opadem stożka równym zeru) nie daje wyników.

Wielkość ziaren kruszywa

Przy konsystencji ciekłej występuje bardzo intensywne zjawisko uchodzenia wody z masy betonowej w czasie przetłaczania jej i to w kierunku zmniejszającego się ciśnienia w rurociągu (woda porusza się w rurociągu szybciej niż kruszywo), co prowadzi do odmieszania się masy betonowej, a w wyniku tego do zakorkowania rurociągu. W szczególności zjawisko odmieszania się masy betonowej występuje na załamaniach i łukach. Zdolnością utrzymania wody w stanic zawieszonym odznaczają się w największym stopniu drobne frakcje ziarn (piasek i cement), nadające masie betonowej cechy obniżające opory, jakie występują przy tłoczeniu masy betonowej przez rurociąg (segregator aktów prawnych).

Wielkość ziaren kruszywa wg warunków technicznych Ministerstwa Budownictwa i PMB nie powinna przekraczać Ł/4 średnicy rurociągu. Wymiary ziarn kruszywa spełniają warunek, aby w przypadku spotkania się ziarn w nie wygodniejszym położeniu między nimi i ściankami rurociągu pozostawała jeszcze wolna przestrzeń wypełniona zaczynem cementowym i drobniejszymi ziarnami kruszywa. Cement używany do produkcji masy betonowej przeznaczony do transportu rurociągiem powinien być wolnowiążący, a w żadnym przypadku - szybkowiążący, a to ze względu na możliwość przerw w tłoczeniu misy i ewentualnej konieczności przemywania, zarówno pompy jak i rurociągu.

Jak wynika z badań, zaletą transportu misy betonowej przez tłoczenie jej rurociągiem z punktu widzenia technologii betonu jest pewne powiększenie ciężaru objętościowego masy betonowej oraz wytrzymałości betonu, wzrastające w miarę wzrastania odległości, na jaką jest ona tłoczona1). Jest to jeden z nielicznych przypadków, przy których podczas transportu masy betonowej następuje wzrost jej właściwości technologicznych (promocja 3 w 1).

Wywołane jest to pulsacją masy betonowej pod wpływem uderzeń przez tłok pompy oraz dalszym mieszaniem się składników masy betonowej przy przepływie rurociągiem, co z kolei spowodowane jest różnieą prędkości masy betonowej płynącej środkiem przekroju (prędkość większa) w stosunku do masy płynącej bezpośrednio przy ściance rurociągu (prędkość mniejsza).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !