Rusztowania

 

Rusztowania

Przy projektowaniu mostów o łożyskach kauczukowych należy przewidzieć miejsce na ustawienie pras do podniesienia przęsła i wymiany łożysk. We Francji jest to uważane za daleko posuniętą, lecz niezbędną ostrożność ze względu na proces starzenia się, który powoli zmniejsza własności sprężyste kauczuku (program uprawnienia budowlane na komputer).
Doświadczenia wskazują, że największe oszczędności ze stosowania łożysk kauczukowych uzyskano w mostach o rozpiętościach od 15 do 30 m.
Rusztowaniami przyjęto nazywać w budownictwie wszelkie konstrukcje wznoszone dla umożliwienia wykonania robót budowlanych.
Mają one za zadanie:
- umożliwienie dostępu do miejsca robót w celu wykonania pracy,
- utrzymanie materiałów lub części konstrukcji przed ich ustawieniem i połączeniem w sposób umożliwiający przenoszenie własnych ciężarów i sił zewnętrznych,
- utrzymanie maszyn, narzędzi, przewodów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Rusztowania mogą służyć do wznoszenia nowej budowli, do jej przebudowy, naprawy, rozbiórki; do właściwych prac budowlanych lub do czynności pomocniczych: pomiarowych, oświetleniowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, czy też do robót przygotowawczych. Rusztowania są też budowane po to, aby na nich zmontować inne rusztowania albo, aby dzięki nim umożliwić ustawienie innych rusztowań. Przed budową rusztowań mostu należy zazwyczaj zbudować kładkę roboczą. Montaż krążyn z liny polega na wykonaniu najpierw pomostu wiszącego, na którym następnie zostają złożone właściwe krążyny. Podobnie betonowanie łuków i sklepień wieńcami poprzedza wykonanie krążyn pod pierwszy wieniec, który wraz z krążyną stanowi rusztowanie pod następny (uprawnienia budowlane).
Spośród tak licznych zadań, jakie spełniają rusztowania, w budowie mostów betonowych największe znaczenie mają rusztowania przeznaczone do utrzymania deskowań, świeżego betonu, części konstrukcyj betonowych, prefabrykatów. Szczególne znaczenie tych rusztowań wynika z dwóch przyczyn:
- trudności wzniesienia rusztowań na przeszkodach przekraczanych za pomocą mostów,
- wzajemnej zależności konstrukcji mostów i rusztowań (program egzamin ustny).

Zakres podręczników

Pierwsza przyczyna jest oczywista. Mosty są budowane dla pokonania przeszkód komunikacyjnych. Zanim jednak stanie most, należy wykonać rusztowania podpór i przęseł. W wielu przypadkach rusztowania mostów są wykonywane w znacznie trudniejszych warunkach niż rusztowania innych budowli (opinie o programie).
Druga przyczyna ma dwa źródła. Pierwsze z nich to tożsamość przeszkody pokonywanej przez most i przez rusztowania, wskutek czego konstrukcja rusztowań jest uzależniona od przeszkody tak samo, jak konstrukcja mostu. Drugie źródło stanowi ścisły związek konstrukcyj rusztowań i mostu: ich wymiarów i położenia, ciężarów i nośności, sposobu i czasu budowy.
We wszystkich tych zależnościach ustrojów mostów i rusztowań występują powiązania ekonomiczne nieodłączne od powiązań technicznych (segregator aktów prawnych).
Ale z drugiej strony, aby nie wchodzić w zakres podręczników traktujących tematy szczegółowe, wyłączono z tego rozdziału pozycje należące do budownictwa ogólnego, do ogólnej technologii i mechanizacji robót budowlanych. Dlatego w tym rozdziale nie ma mowy o połączeniach ciesielskich, o technologii materiałów drzewnych, o maszynach i pomocniczych urządzeniach montażowych,
montażu konstrukcji z prefabrykatów betonowych, o transporcie poziomym, pionowym w budowie mostów. Nie ma też mowy o organizacji i planowaniu, chociaż temat ten ma duże znaczenie dla postępu w budowie mostów.
Omawianie rusztowań ograniczono tu do omówienia rusztowań przęseł, pomijając rusztowania do budowy fundamentów filarów w przeszkodach wodnych, rusztowania do budowy przyczółków i filarów.
Nie opracowano tu też zagadnień deskowań drewnianych ani stalowych, mimo że zastosowanie deskowań przesuwnych i ślizgowych do budowy wysokich filarów ma pewne cechy specyficzne oraz że budowa deskowań stalowych ma duże znaczenie w prefabrykacji belek mostowych (promocja 3 w 1).
Pewien zakres wiadomości o tych tematach pominiętych w tym rozdziale czytelnik znajdzie w rozdziale następnym, zawierającym opisy konstrukcji i budowy mostów. Wyczerpujące i usystematyzowane ich opracowanie zawiera dzieło prof. A. Dyżewskiego pt. „Technologia i organizacja budowy” wydane po raz pierwszy w 1962 roku.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !