Rysunek techniczny kiedyś i dziś


Rysunek techniczny 

 

Rysunek techniczny to graficzne przedstawienie budowy maszyn, urządzeń, detali, a także konstrukcji budowlanych, w tym domów, mostów, dróg i innych. Rysunek techniczny zawiera cały szereg bardzo ważnych informacji, koniecznych do prawidłowego zrealizowania projektu. Oprócz szczegółowych wymiarów poszczególnych elementów, rysunek techniczny składa się z linii o różnej grubości, a także kreskowań i wypełnień elementów. Rysunek techniczny ma zadanie przedstawiać przedmioty i obiekty trójwymiarowe, w przeniesieniu ich na płaszczyznę poziomą, czyli do projektu 2D. Zestawiając ze sobą różne rzuty tego samego budynku lub przedmiotu, możliwe jest wyobrażenie go sobie w rzeczywistości, bez konieczności tworzenia wizualizacji i projektów 3D.

 

Rysunek techniczny kiedyś i dziś

 

Dawniej rysunki techniczne były tworzone odręcznie na papierze lub kalce technicznej, z wykorzystaniem narzędzi kreślarskich – kątomierzy, linijek, ekierek, ołówków, tuszy i desek kreślarskich. Było to zadanie bardzo skomplikowane, czasochłonne i wymagające od projektanta dysponowania wyobraźnią przestrzenną. Zmiana nastąpiła wraz z wynalezieniem komputerów osobistych i rozwojem oprogramowania CAD, służącego do tworzenia rysunków technicznych. Właśnie wtedy nastąpił początek ery komputerowego projektowania obiektów. Linie proste i krzywe były wyznaczane automatycznie przez komputer, na podstawie współrzędnych wprowadzonych prze projektanta. Zupełnie zniknęła konieczność ręcznego kreślenia rysunków i związane z tym problemy – rozmazany tusz, pogięta kalka lub pomyłka w wymiarowaniu, wymagająca zeskrobywania zeschniętego tuszu żyletką.

 

Komputerowy rysunek techniczny może być zapisany i edytowany w dowolnym momencie, bez utraty dotychczasowych efektów pracy. Skalowanie i wymiarowanie następuje automatycznie, znacznie skracając czas wykonania rysunku. Projektanci mają również do dyspozycji nieskończoną bazę wypełnień, kreskowań oraz szkiców wyposażenia budynków, dzięki którym zaaranżowanie i oznaczenie pomieszczeń staje się jeszcze łatwiejsze.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami