Rysunek techniczny kiedyś i dziś


Rysunek techniczny 

 

Rysunek techniczny to graficzne przedstawienie budowy maszyn, urządzeń, detali, a także konstrukcji budowlanych, w tym domów, mostów, dróg i innych. Rysunek techniczny zawiera cały szereg bardzo ważnych informacji, koniecznych do prawidłowego zrealizowania projektu. Oprócz szczegółowych wymiarów poszczególnych elementów, rysunek techniczny składa się z linii o różnej grubości, a także kreskowań i wypełnień elementów. Rysunek techniczny ma zadanie przedstawiać przedmioty i obiekty trójwymiarowe, w przeniesieniu ich na płaszczyznę poziomą, czyli do projektu 2D. Zestawiając ze sobą różne rzuty tego samego budynku lub przedmiotu, możliwe jest wyobrażenie go sobie w rzeczywistości, bez konieczności tworzenia wizualizacji i projektów 3D.

 

Rysunek techniczny kiedyś i dziś

 

Dawniej rysunki techniczne były tworzone odręcznie na papierze lub kalce technicznej, z wykorzystaniem narzędzi kreślarskich – kątomierzy, linijek, ekierek, ołówków, tuszy i desek kreślarskich. Było to zadanie bardzo skomplikowane, czasochłonne i wymagające od projektanta dysponowania wyobraźnią przestrzenną. Zmiana nastąpiła wraz z wynalezieniem komputerów osobistych i rozwojem oprogramowania CAD, służącego do tworzenia rysunków technicznych. Właśnie wtedy nastąpił początek ery komputerowego projektowania obiektów. Linie proste i krzywe były wyznaczane automatycznie przez komputer, na podstawie współrzędnych wprowadzonych prze projektanta. Zupełnie zniknęła konieczność ręcznego kreślenia rysunków i związane z tym problemy – rozmazany tusz, pogięta kalka lub pomyłka w wymiarowaniu, wymagająca zeskrobywania zeschniętego tuszu żyletką.

 

Komputerowy rysunek techniczny może być zapisany i edytowany w dowolnym momencie, bez utraty dotychczasowych efektów pracy. Skalowanie i wymiarowanie następuje automatycznie, znacznie skracając czas wykonania rysunku. Projektanci mają również do dyspozycji nieskończoną bazę wypełnień, kreskowań oraz szkiców wyposażenia budynków, dzięki którym zaaranżowanie i oznaczenie pomieszczeń staje się jeszcze łatwiejsze.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !