Ryzyko związane z ręcznymi pracami transportowymi


Ręczne prace transportowe to jedna z grup czynności roboczych cechujących się wysokim poziomem zagrożeń. Wszystkie kwestie związane z zagrożeniami, jakie wiążą się z wykonywaniem ręcznych prac transportowych, znajdują się zarówno w przepisach Kodeksu pracy, ja i różnego rodzaju rozporządzeniach, np. dotyczących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pojedynczy pracownik wykonujący ręczne prace transportowe, jest narażony na zagrożenia różnego rodzaju, których efektem mogą być dolegliwości mięśniowo-szkieletowe. Zgodnie z dyrektywą 90/269 prawa europejskiego określono poszczególne obszary, ułatwiające analizę ryzyka i wyszczególnione związane z nimi możliwe działania pracodawcy.
Przy ocenie ryzyka związanego z ręcznymi pracami transportowymi należy wziąć pod uwagę:
• właściwą lub niewłaściwą pozycję ciała,
• wysiłek dynamiczny i statyczny w czasie przemieszczania ciężarów,
• tempo i czas wykonywania czynności powtarzalnych.
Osoba odpowiadająca za organizację ręcznych prac transportowych powinna wziąć pod uwagę możliwości uniknięcia przemieszczenia przedmiotów, które:
• są zbyt ciężkie, za duże, nieporęczne, a także trudne do utrzymania według osoby, która kieruje pracownikami,
• usytuowane są w taki sposób, że konieczne jest ich trzymanie lub operowanie nimi w pewnej odległości od tułowia pracownika,
• mają tendencję do owijania się wokół tułowia pracownika lub do wyginania się,
• są niestabilne lub ich zawartość może się przemieszczać,
• mogą być przemieszczane wyłącznie w wyniku skrętu tułowia,
• mają nierówną powierzchnię,
• wymagają pochylenia tułowia o kąt większy niż 45 stopni,
• wymagają przemieszczania w niestabilnej pozycji.
Ręczne prace transportowe nie powinny być wykonywane, gdy powierzchnia robocza i podłoga znajdują się na różnych poziomach, przez co konieczne jest przemieszczenia przedmiotów na różne wysokości. Ponadto nie wolno ich wykonywać, gdy powierzchnia oparcia stóp lub podłoga jest niestabilna, a także w sytuacji, dy przedmiot ogranicza pole widzenia pracownika.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !