Blog

07.06.2019

Wniosek o nadanie uprawnień dla osób z zagranicy

W artykule znajdziesz:

Wniosek o nadanie uprawnień dla osób z zagranicy

W celu otrzymania uprawnień budowlanych w Polsce, należy złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Wniosek o nadanie uprawnień dla osób z zagranicy

We wniosku należy zamieścić następujące informacje:
• imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia,
• dane kontaktowe,
• obywatelstwo wraz z nazwą państwa, w którym wnioskodawca zdobył kwalifikacje zawodowe wymagane dla inżynierów budownictwa (program na komputer),
• dokładne określenie zawodu, do którego wykonywania uznane mają być kwalifikacje zawodowe,
• informacje dotyczące posiadanych kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa,
• informację o posiadanym wykształceniu (program na telefon),
• spis wszystkich dokumentów, które zostały dołączone do wniosku.

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych dołącza się szereg dokumentów, bez których wniosek nie zostanie rozpatrzony. Zalicza się do nich:
• dokument, który potwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z uprawnieniami budowlanymi w Polsce w specjalnościach, które określone są w prawie budowlanym (segregator aktów prawnych),
• dokument, który stanowi potwierdzenie obywatelstwa wnioskodawcy,
• zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe, zawierające spis wszystkich obiektów budowlanych wraz z ich nazwami, adresami, kubaturą i powierzchnią, charakterystykę i konstrukcję obiektów budowlanych, wyszczególnienie wykonanych robót budowlanych i/lub prac projektowych, czas trwania praktyki zawodowej przy poszczególnych obiektach budowlanych, charakter wykonywanych czynności wraz z wyszczególnieniem sprawowanych funkcji technicznych (opinie o programie),
• zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ państwa członkowskiego, w którym należy wskazać, że wnioskodawca nie ma zawieszonego prawa do wykonywania działalności i nie ma zakazu wykonywania zawodu – ten dokument musi zostać złożony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania,
• dowód wniesienia opłaty skarbowej (promocja 3 w 1),
• dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Wszystkie wnioski oraz dokumenty muszą być składane w języku polskim lub razem z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami