Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ustawie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ustawie


Obowiązujące przepisy podają dokładną definicję samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Zgodnie z nią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to działalność, która związana jest z koniecznością samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych, technicznych i techniczno-organizacyjnych oraz fachowej oceny zjawisk technicznych (program na telefon).

Do takiej działalności zalicza się przede wszystkim:
• projektowanie oraz sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
• sprawowanie nadzoru autorskiego,
• kierowanie robotami budowlanymi lub budową,
• rzeczoznawstwo budowlane,
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
• sprawowanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych i pełnienie kontroli technicznej oraz nadzoru nad ich wytwarzaniem (program egzamin ustny).

W przepisach jasno określono, że do pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnione są tylko te osoby, które posiadają odpowiednie, techniczne wykształcenie oraz praktykę zawodową. Wykształcenie i praktyka muszą być dopasowane do rodzaju oraz stopnia skomplikowania działalności, a także innych wymagań związanych z pełnioną funkcją. Potwierdzeniem odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia jest decyzja, nazywana uprawnieniami budowlanymi, którą wydają organy samorządu zawodowego (opinie o programie).

Samodzielne funkcje techniczne


Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie związanym z rzeczoznawstwem budowlanym mogą wykonywać tylko osoby, które mają odpowiednie wykształcenie techniczne i doświadczenie zawodowe uzyskane po zdobyciu uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych). Zarówno wykształcenie, jak i doświadczenie zawodowe musi być potwierdzone decyzją o nadaniu tytułu rzeczoznawcy zawodowego. Tytuł ten nadawany jest przez organy samorządu zawodowego po postępowaniu, które wszczyna się na wniosek zainteresowanego. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego może być nadany w określonej specjalizacji, wyodrębnionej ze specjalności uprawnień budowlanych. Lista specjalizacji znajduje się w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !