Schody na belkach stalowych

Schody na belkach stalowych

Największa różnorodność rozwiązań występuje w schodach o nośnej konstrukcji wykonanej z kształtowników stalowych. W budownictwie tradycyjnym schody na belkach stalowych były stosowane przez długi czas w różnych odmianach. W większości były to schody oparte na belkach policzkowych, ale wykonywano je również jako wsporników e (program uprawnienia budowlane na komputer).
Schody mają belki policzkowe biegów przymocowane (nitowane lub spawane) do belki spocznikowej.

Między belkami wykonana jest płyta ceglana typu Kleina tworząca gładką od spodu powierzchnię biegów i spocznika.
Na płycie biegów i belkach policzkowych układano stopnie kamienne, marmurowe, ceglane, lub betonowe z okładziną z lastryka lub inną. Schody tego typu istnieją jeszcze w wielu budynkach.
Jeżeli odległość między ścianami nie przekracza 6,0 m, spoczniki wraz z płytą biegową może tworzyć płyta monolityczna dwukrotnie lub jednokrotnie załamana (uprawnienia budowlane).

Grubość płyty wynosi wtedy ok., 20 cm. Płyta o tej grubości jest dość droga, dlatego często zarówno płytę biegową, jak i spocznikową opiera się na belkach spocznikowych. Schody płytowe monolityczne, wykonuje się mi otaczającymi klatkę schodową, na których opierają się płyty spocznikowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Schody policzkowe monolityczne stosuje się albo w razie wystąpienia znacznych obciążeń, większych niż powszechnie stosowane albo gdy są duże rozpiętości między podporami belek policzkowych. Płyta biegu ze stopniami oparta jest na w deskowaniu bezpośrednio na budowie. Obecnie stosuje się je tylko wtedy, kiedy wykonanie ich z prefabrykatów nie jest opłacalne i gdy wysokość kondygnacji lub długości biegów nie zezwalają na zastosowanie schodów typowych.

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej o typowych wysokościach kondygnacji stosuje się schody płytowe prefabrykowane (program egzamin ustny). Płyty spocznikowe są wykonywane podobnie jak płyty stropowe o długościach dostosowanych do szerokości klatki schodowej. Jedna krawędź tych płyt jest odpowiednio ukształtowana do oparcia płyt biegowych.

Montaż klatki schodowej

Montaż klatki schodowej odbywa się równocześnie ze ściana-belce policzkowej i na ścianie, na dwóch belkach policzkowych lub na jednej belce policzkowej. Belki policzkowe mogą być oparte albo na belkach spocznikowych, albo bezpośrednio na ścianach (opinie o programie). W tym wypadku belki są podwójnie załamane a i rozpiętości ich znacznie większe.
Schody policzkowe wykonuje się czasem z prefabrykatów średniowymiarowych. Montuje się je wtedy z następujących prefabrykatów: belki spocznikowej, belki policzkowej przyściennej, belki policzkowej balustradowej stopni oraz z płyty spocznikowej. Układ prefabrykatów w schodach.

Najlepszym materiałem na schody zewnętrzne jest kamień. Ze względu na kosztowną jego obróbkę najczęściej stosuje się schody betonowe lub żelbetowe okładane płytami kamiennymi (segregator aktów prawnych).
Schody wejściowe do budynków wykonuje się z betonu, z kamienia lub z żelbetu. Schody kamienne i betonowe stosuje się przy małej różnicy poziomów między terenem i podłogą parteru w budynku. Schody betonowe wykonuje się w deskowaniu na podsypce z ubitego gruntu lub z chudego betonu.

Schody kamienne składają się ze stopni z ciosów kamiennych o przekroju prostokątnym lub trapezowym, układanych na podsypce z ubitego granitu lub z chudego betonu.
Schody żelbetowe stosuje się przy różnicy poziomów między terenem i podłogą parteru ponad 1,0 m.

Najczęściej wykonuje się je w deskowaniu jako płytowe lub policzkowe oddylatowane od budynku (promocja 3 w 1). Jednym końcem opierają się one przegubowo na ścianie budynku, a drugim - na fundamencie murowanym lub betonowym, wykonanym pod pierwszym stopniem.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !