Schody żelbetowe

 

Schody żelbetowe

W nowoczesnym budownictwie stosu w zasadzie tylko schody żelbetowe, ponieważ mają one następujące:

a) odporność na ogień — schody żelbetowe z otuliną ochronną zbrój zalicza się do klasy B odporności ogniowej (program na komputer),
b) swoboda w projektowaniu — można z żelbetu wykonać schody o wolnych formach architektonicznych, dając tylko odpowiednie deskowej stosunkowa taniość — bardziej się opłaci wykonać schody żelbet
niż specjalnie obrabiać stopnie kamienne lub stosować kosztowny mate stalowy,
d) możliwość zastosowania prefabrykacji, która jest zasadniczym runkiem uprzemysłowienia budownictwa,
e) długotrwałość i odporność na czynniki zewnętrzne,
f) łatwość utrzymania czystości
Schody z biegami wspornikowymi (program na telefon). Rozróżniam dwa sposoby wykonania schodów z biegami wspornikowymi:
— jako monolityczną płytową konstrukcję wspornikową wykonaną w deskowaniu na budowie,
— jako pojedyncze stopnie prefabrykowane, wykonane w wytwórni lub na budowie, a następnie osadzone jednym końcem, tzw. głową, w murze lub w pochyłej belce żelbetowej.
Schody monolityczne stanowią płytę ze stopniami, utwierdzoną jednym końcem w murze lub specjalnej belce. Zasadnicze zbrojenie umieszczone jest przy krawędziach stopni.
Biegi tych schodów są zwykle połączone z belkami spocznikowymi. przy ….. pręty rozdzielcze z płyty wchodzą w te belki.

Schody z biegami wspornikowymi można stosować, gdy bieg: nie są szer- od 2 m; przy szerokich biegach grubość płyty i przekrój zbrojenia jest duży, iż stają się one nieekonomiczne (program egzamin ustny).
Wykonanie tych schodów w szkieletowym budynku żelbetowym, jako mmocowanych w pochyłych belkach, nie przedstawia trudności technicznych, natomiast wykonanie ich w murowanej klatce schodowej jest znacznie trudniejsze i bardziej pracochłonne.
3iegi należy zamocowywać w murze za pośrednictwem ławy żelbetowej — jak przy stropach gęstożebrowych. Szerokość ławy w murze na zaprawie cementowo-wapiennej zależy od szerokości biegów. Orientacyjnie przy szerokości biegów 150 cm szerokość ławy można przyjmować o wartości e ^ 25 cm.
Ławę można wykonać albo jednocześnie z murowaniem, albo w pozostawionej przy wznoszeniu murów bruździe. Pierwszy sposób jest konstrukcyjnie lepszy. Przy drugim sposobie zachodzi obawa przewrócenia muru wobec głębokiego podcięcia (opinie o programie).

Stopnie wspornikowe


W celu uniknięcia niebezpieczeństwa bruzdę robi się z odcinków po ok. 1,2 m, poprzedzielanych cegłami czasowo podpierającymi mur. Bieg betonuje się łącznie z bruzdą najpierw tylko na długości tych odcinków, zaś po stwardnieniu betonu (5-h7 dni) usuwa się cegły i dobetonowuje resztę. Bruzda musi być oczywiście szczelnie wypełniona betonem, ażeby zamocowanie było skuteczne.
Kilka warstw cegieł poniżej i powyżej utwierdzenia powinno być ułożone na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej w celu przeniesienia naprężeń ściskających, powstających w murze przy pracy wspornika.
Wadą monolitycznych schodów wspornikowych jest znaczny nakład robocizny, niezbędny do ich wykonania oraz znaczna ilość drewna na formy deskowania i rusztowania; cechą ujemną jest także konieczność uwzględnienia czasu twardnienia betonu, co przedłuża wykonanie tego typu schodów (segregator aktów prawnych).

Schody z monolitycznymi biegami wspornikowymi mają wiele zalet: są lekkie, ponieważ płyta może być stosunkowo cienka (4-f-6 cm), zaś biegi od spodu nie mają wystających belek policzkowych; do zalet zaliczyć trzeba również łatwość wykonywania schodów wachlarzowych, kręconych itd.
Schody prefabrykowane nie wymagają betonowania na budowie, a często i wykańczania powierzchni, ponieważ już w wytwórni prace te zostały wykonane. Również deskowania związane z montażem tego typu schodów są znacznie uproszczone w porównaniu ze schodami monolitycznymi (promocja 3 w 1).
Stopnie wspornikowe mają kształty jak w innych rodzajach schodów, z tym że głowa stopnia, tj. część przeznaczona do osadzenia w murze, powinna mieć przekrój zbliżony do prostokąta (rys. 6-15). Zbrojenie w stopniach wspornikowych umieszcza się u góry. Bieg złożony z gotowych stopni wspornikowych przedstawia rys. 6-16.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !