Blog

30.05.2018

Ściany oporowe - obliczenia i projektowanie

W artykule znajdziesz:

Ściany oporowe - obliczenia i projektowanie


Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

 


Jakie dodatkowe wymagania, oprócz określonych normą PN-83/B-03010 należy uwzględniać przy projektowaniu ścian oporowych?

Wyjaśnij pojęcia ściana oporowa i ściana oporowa z gruntu zbrojonego.

Wyjaśnij pojęcia parcia granicznego (parcie czynne) gruntu, parcie pośrednie gruntu i parcie spoczynkowe gruntu. Podaj przykłady konstrukcji dla których mogą wystąpić wyżej podane rodzaje parcia.

Podaj maksymalne wartości, określone normą PN-83/B-03010, kąta tarcia gruntu o ścianę oporową ?2(n).

Podaj jakie ściany oporowe można uznać za idealnie gładkie, a jakie za betonowe gładkie i betonowe szorstkie.

Wymień przynajmniej trzy rodzaje obciążeń wyjątkowych z wymienionych w PN-83/B-03010 Ściany oporowe.

Podaj wzór na wypadkową parcia (lub odporu) gruntu niespoistego dla ściany oporowej, pionowej dla trójkątnego rozkładu jednostkowego parcia gruntu przy naziomie poziomym obciążonym obciążeniem równomiernym o wartości charakterystycznej qn, przy założeniu ?2(n)=0.

Co obejmuje sprawdzenie stanów granicznych nośności podłoża zgodnie z PN-83/B-03010?

Podaj warunek jaki musi być spełniony przy sprawdzaniu stateczności ściany oporowej ze względu na możliwość obrotu względem krawędzi podstawy fundamentu.

Co obejmują stany graniczne użytkowania ścian oporowych?

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami