Blog

Ramy drewniane zdjęcie nr 10
30.05.2018

Ściany oporowe - obliczenia i projektowanie

W artykule znajdziesz:

Ściany oporowe - obliczenia i projektowanie


Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

 


Jakie dodatkowe wymagania, oprócz określonych normą PN-83/B-03010 należy uwzględniać przy projektowaniu ścian oporowych?

Wyjaśnij pojęcia ściana oporowa i ściana oporowa z gruntu zbrojonego.

Wyjaśnij pojęcia parcia granicznego (parcie czynne) gruntu, parcie pośrednie gruntu i parcie spoczynkowe gruntu. Podaj przykłady konstrukcji dla których mogą wystąpić wyżej podane rodzaje parcia.

Podaj maksymalne wartości, określone normą PN-83/B-03010, kąta tarcia gruntu o ścianę oporową ?2(n).

Podaj jakie ściany oporowe można uznać za idealnie gładkie, a jakie za betonowe gładkie i betonowe szorstkie.

Wymień przynajmniej trzy rodzaje obciążeń wyjątkowych z wymienionych w PN-83/B-03010 Ściany oporowe.

Podaj wzór na wypadkową parcia (lub odporu) gruntu niespoistego dla ściany oporowej, pionowej dla trójkątnego rozkładu jednostkowego parcia gruntu przy naziomie poziomym obciążonym obciążeniem równomiernym o wartości charakterystycznej qn, przy założeniu ?2(n)=0.

Co obejmuje sprawdzenie stanów granicznych nośności podłoża zgodnie z PN-83/B-03010?

Podaj warunek jaki musi być spełniony przy sprawdzaniu stateczności ściany oporowej ze względu na możliwość obrotu względem krawędzi podstawy fundamentu.

Co obejmują stany graniczne użytkowania ścian oporowych?

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Ramy drewniane zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Ramy drewniane zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Ramy drewniane zdjęcie nr 15 Ramy drewniane zdjęcie nr 16 Ramy drewniane zdjęcie nr 17
Ramy drewniane zdjęcie nr 18
Ramy drewniane zdjęcie nr 19 Ramy drewniane zdjęcie nr 20 Ramy drewniane zdjęcie nr 21
Ramy drewniane zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ramy drewniane zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ramy drewniane zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ramy drewniane zdjęcie nr 31 Ramy drewniane zdjęcie nr 32 Ramy drewniane zdjęcie nr 33
Ramy drewniane zdjęcie nr 34
Ramy drewniane zdjęcie nr 35 Ramy drewniane zdjęcie nr 36 Ramy drewniane zdjęcie nr 37
Ramy drewniane zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ramy drewniane zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ramy drewniane zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami