Blog

11.08.2018

Ścieki trzeba oczyszczać

W artykule znajdziesz:

Ścieki trzeba oczyszczać


Uprawnienia budowlane.Zbyt duża produkcja ścieków uniemożliwia ich samodzielne oczyszczanie się w sposób naturalny. O ile nie są to zanieczyszczenia chemiczne, proces ten może bazować na naturalnych mechanizmach występujących w przyrodzie, np. rozkładanie ich przez bakterie, pierwotniaki i grzyby.
Sieć kanalizacyjna jest nieodłącznym elementem infrastruktury, w której żyje człowiek. Gospodarstwa domowe i przemysł produkują codziennie ogromne ilości płynnych zanieczyszczeń. Z utylizacją ich w znacznej części doskonale radzą sobie urządzenia służące do oczyszczania ścieków metodą biologiczną. Polega ona na stworzeniu odpowiednim bakteriom, pierwotniakom i grzybom warunków, w których będą mogły one się rozmnażać i rozwijać, a w ramach swoich procesów życiowych rozkładać zawartą w ściekach materię organiczną. Efektem ich pracy są: dwutlenek węgla, woda, azotany i fosforany.
Urządzenia służące do oczyszczania ścieków metodą biologiczną wykorzystywane są w procesie utylizacji ścieków komunalnych. Istnieją gałęzie przemysłu, które również mogą z powodzeniem z niej skorzystać. Do takiej oczyszczalni sieć kanalizacyjna może odprowadzać ścieki powstałe np. w zakładzie spożywczym. Może zdarzyć się tak, że konieczne będzie wcześniejsze odseparowanie zanieczyszczeń stałych typu papier lub włókna celulozy. W takich przypadkach stosuje się kraty i sita. Natomiast w osadnikach można pozbyć się zawiesin nieorganicznych, np.: piasku, żużlu lub popiołu.
Odpowiednia utylizacja ścieków jest podstawowym elementem ochrony wód. Oczyszczanie może być na tyle skuteczne, by zużytej wodzie przywrócić jej naturalną jakość. Nic dziwnego więc, że w wielu miastach i gminach ogromną wagę przywiązuje się do tego, by sieć kanalizacyjna była dostępna dla wszystkich mieszkańców i udzielane są dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Każda technologia wykorzystująca najnowsze urządzenia służące do oczyszczania ścieków w sposób znaczący wpływa na poprawę stanu jakości wód.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami