Ścieżka kariery kierownika budowy


Kierownik budowy to osoba, której najważniejszym zdaniem jest dbanie o sprawny przebieg procesu budowy lub robót budowlanych. Reprezentuje on na budowie wykonawcę oraz jego interesy. Podstawowe obowiązki oraz prawa kierownika budowy znajdują się w prawie budowlanym (https://uprawnienia-budowlane.pl). Do najważniejszych obowiązków zalicza się:
• pełnienie nadzoru nad jakością wykonywanych robót budowlanych,
• prowadzenie całej dokumentacji budowy,
• współpracę z wykonawcami robót budowlanych oraz budowy,
• przestrzeganie harmonogramu robót budowlanych,
• efektywne zarządzanie pracownikami na budowie,
• rozliczania kosztów budowy (program na komputer).

Ścieżka kariery kierownika budowy

Jak więc widać, kierownik budowy ma dużo obowiązków, a jego praca jest niezwykle odpowiedzialna. Z tego właśnie względu do tej pracy trzeba mieć odpowiednie predyspozycje (program na telefon).
Kierownikiem budowy może zostać osoba mająca wyższe wykształcenie techniczne na kierunku związanym np. z budownictwem. Jednak ukończenie studiów to jeszcze nie wszystko, aby możliwe było samodzielne wykonywanie zawodu kierownika budowy.

Konieczne jest jeszcze odbycie praktyki zawodowej i zdobycie uprawnień zawodowych (program egzamin ustny). Jest to decyzja wydawana przez ograny samorządu zawodowego, dzięki której możliwe jest sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Otrzymanie uprawnień możliwe jest po pozytywnym złożeniu egzaminu ze znajomości procesu budowanego oraz z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy, która została zdobyta w czasie studiów (opinie o programie).

Przepracowanie 3 lat


Dopiero po pomyślnym zaliczeniu tej formalności inżynier jest wpisywany do centralnego rejestru oraz na listę członków właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego. Należy przy tym pamiętać, że kierownikiem budowy, mającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, może być wyłącznie osoba, która ukończyła studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie (segregator aktów prawnych). W przypadku uprawnień w zakresie ograniczonym wystarczą studia inżynierskie I stopnia oraz odpowiednio długa praktyka zawodowa – wymagane jest przepracowanie 3 lat na stanowisku wymagającym sprawowania samodzielnych funkcji technicznych (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !