Sesja egzaminacyjna jesień 2018 – statystyki


Jesienna sesja egzaminacyjna w 2018 roku pozwoliła na zdobycie uprawnień budowlanych przez 2581 osób (program na komputer). Do testowej części egzaminu na uprawnienia budowlane zakwalifikowało się 3846 kandydatów. Wśród nich 968 osób przystępowało do egzaminu w trybie poprawkowym. Nowych wniosków o nadanie uprawnień budowlanych złożono 2960.

Sesja egzaminacyjna jesień 2018 – statystyki

Do części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane przystąpiło 3471 osób – były to zarówno osoby, które zdawały egzamin ustny po raz pierwszy, jak i te, które poprawiały część pisemną egzaminu (program na telefon). W przypadku egzaminu pisemnego średnia zdawalność wyniosła 79%, natomiast na egzaminie ustnym pozytywny wynik otrzymało 75% kandydatów. Z podanych statystyk wynika, że z roku na rok coraz mniej osób otrzymuje pozytywny wynik egzaminów na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny).

Zdecydowanie najwięcej nowych uprawnień, tak jak każdego roku, nadano w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa – uprawnienia otrzymały tam 382 osoby. Na drugim miejscu znalazła się Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, gdzie uprawnienia nadano 275 osobom, a na trzecim Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, w której uprawnienia otrzymały 264 osoby (opinie o programie). Poza podium znalazła się Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z wynikiem 220 osób oraz Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, gdzie uprawnienia otrzymało 215 osób (segregator aktów prawnych).

Zawody zaufania publicznego


Według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od roku 2003 do roku 2018 łącznie nadano niemal 70 tysięcy nowych uprawnień budowlanych. Ilość ta zdecydowanie zwiększyła się od roku 2014, kiedy ułatwiono pewne procedury związane z kwalifikacją wykształcenia i praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1). Oczywiście egzamin nadal jest bardzo trudny i wymaga solidnego przygotowania. Nie ma się zresztą czemu dziwić, ponieważ osoby mające uprawnienia budowlane bardzo często wykonują tzw. zawody zaufania publicznego, co oznacza odpowiedzialność zawodową. Muszą więc doskonale znać przepisy i zagadnienia praktyczne związane z wykonywanym zawodem.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami