Blog

Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 10
30.07.2019

Sesja egzaminacyjna jesień 2018 – statystyki

W artykule znajdziesz:

Sesja egzaminacyjna jesień 2018 – statystyki


Jesienna sesja egzaminacyjna w 2018 roku pozwoliła na zdobycie uprawnień budowlanych przez 2581 osób (program na komputer). Do testowej części egzaminu na uprawnienia budowlane zakwalifikowało się 3846 kandydatów. Wśród nich 968 osób przystępowało do egzaminu w trybie poprawkowym. Nowych wniosków o nadanie uprawnień budowlanych złożono 2960.

Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 11
Sesja egzaminacyjna jesień 2018 – statystyki

Do części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane przystąpiło 3471 osób – były to zarówno osoby, które zdawały egzamin ustny po raz pierwszy, jak i te, które poprawiały część pisemną egzaminu (program na telefon). W przypadku egzaminu pisemnego średnia zdawalność wyniosła 79%, natomiast na egzaminie ustnym pozytywny wynik otrzymało 75% kandydatów. Z podanych statystyk wynika, że z roku na rok coraz mniej osób otrzymuje pozytywny wynik egzaminów na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny).

Zdecydowanie najwięcej nowych uprawnień, tak jak każdego roku, nadano w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa – uprawnienia otrzymały tam 382 osoby. Na drugim miejscu znalazła się Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, gdzie uprawnienia nadano 275 osobom, a na trzecim Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, w której uprawnienia otrzymały 264 osoby (opinie o programie). Poza podium znalazła się Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z wynikiem 220 osób oraz Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, gdzie uprawnienia otrzymało 215 osób (segregator aktów prawnych).

Zawody zaufania publicznego


Według Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od roku 2003 do roku 2018 łącznie nadano niemal 70 tysięcy nowych uprawnień budowlanych. Ilość ta zdecydowanie zwiększyła się od roku 2014, kiedy ułatwiono pewne procedury związane z kwalifikacją wykształcenia i praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1). Oczywiście egzamin nadal jest bardzo trudny i wymaga solidnego przygotowania. Nie ma się zresztą czemu dziwić, ponieważ osoby mające uprawnienia budowlane bardzo często wykonują tzw. zawody zaufania publicznego, co oznacza odpowiedzialność zawodową. Muszą więc doskonale znać przepisy i zagadnienia praktyczne związane z wykonywanym zawodem.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 16 Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 17 Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 18
Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 19
Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 20 Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 21 Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 22
Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 32 Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 33 Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 34
Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 35
Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 36 Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 37 Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 38
Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozszerzenie teorii nośności granicznej zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami