Siatki spawane

Siatki spawane
Siatki spawane

Przy montażu siatek spawanych należy przestrzegać następujących warunków:

  • złącza siatek spawanych wykonywane w kierunku prętów nośnych muszą mieć zakład wynoszący 30 dx (dx - średnica pręta nośnego), lecz nie mniej niż 2 oka siatki plus 50 mm oraz nie mniej niż 250 mm (program uprawnienia budowlane na komputer);
  • złącza siatek spawanych wykonywane w kierunku prętów nośnych, lecz z prętami rozdzielczymi w różnych płaszczyznach powinny mieć zakład wynoszący co najmniej 30 dl oraz nie mniej niż 26+50 mm i nie mniej niż 250 mm;
  • złącza siatek spawanych wykonywane w kierunku prętów rozdzielczych powinny być ułożone na zakład o szerokości co najmniej 50 mm przy średnicy prętów do 4 mm; co najmniej 100 mm przy średnicy prętów powyżej 5 mm;
  • złącza siatek spawanych wykonywane w kierunku prętów rozdzielczych można wykonywać również za pomocą nakładek, przy czym średnica prętów rozdzielczych nakładek nie może być mniejsza od połowy średnicy prętów nośnych łączonych siatek (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stosowanie siatek prefabrykowanych do zbrojenia konstrukcji żelbetowych wymaga w zasadzie normalizacji siatek, aby ułatwić zarówno ich produkcję jak i dokonywanie wyboru przez projektantów właściwej siatki na podstawie ustalonej numeracji. W krajach wysoko uprzemysłowionych rozpowszechnia się coraz bardziej stosowanie siatek wyrabianych bezpośrednio przez przemysł hutniczy, przy czym siatki z drutu o mniejszych średnicach produkuje się w rulonach, a z prętów o średnicach większych - w płytach (uprawnienia budowlane).

Siatki takie wykonane z drutu zgrzewane są na wszystkich skrzyżowaniach, przy czym ze względu na wysoką wytrzymałość użytej stali dopuszczalne naprężenie zostało podwyższone do 2400 kG/cm2, przy wytrzymałości betonu R2S = 225 kG/cm2. Najmniejsza szerokość oka produkowanych siatek wynosi 50 mm, najmniejsza średnica drutu - 2,5 mm, największa - 12 mm (program egzamin ustny).

Długość siatki zwiniętej

Długość siatki zwiniętej w rulon jest fabrycznie nieograniczona, natomiast ze względu na transport i łatwość operowania na budowie nie powinna przekraczać 6 m. Największa szerokość siatek sztywnych (płaskich) nie powinna przekraczać 2,65 m (szerokość wagonu), a przy przewożeniu samochodami ciężarowymi - 2,25 m. Stosowanie prefabrykowanych siatek w znacznym stopniu upraszcza przygotowanie zbrojenia na miejscu budowy i sprowadza w licznych przypadkach ten proces do cięcia i gięcia siatek. W tych przypadkach na placach budowy instalowane są tylko lekkie maszyny do ich cięcia oraz gięcia (opinie o programie).

Siatki wygięte stosowane są do zbrojenia płyt żebrowych do zbrojenia słupów i belek. Siatki spawane stosowane mogą być również do zbrojenia wysokich belek i ław fundamentowych.

Szkielety płaskie otrzymuje się przez przyspawanie do prętów nośnych krótkich poprzecznych prętów rozdzielczych. Pręty nośne, jak widać z rysunku, mogą być przyspawane z jednej lub z obu stron prętów poprzecznych (segregator aktów prawnych).

Przykładowo różne sposoby zbrojenia belek żelbetowych przy użyciu szkieletów płaskich, przy czym pojedynczy szkielet płaski w belce jest dopuszczalny tylko przy szerokości 18-20 cm i przy nieznacznych obciążeniach użytkowych stropów (do 300 kG/m2). Zbrojenie takie jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy na ustrój nie działają obciążenia dynamiczne. Schemat zbrojenia belki trójprzęsłowej spawanymi szkieletami płaskimi bez stosowania prętów odgiętych.

Zespoły zbrojeniowe stanowią zbrojenia prefabrykowane całych fragmentów konstrukcyjnych obejmujących zespół belek, podciągów, słupów itp., przy czym montaż takich zespołów może być dokonany łącznie z ich odeskowaniem (promocja 3 w 1). Takie rozwiązania wprawdzie wymagają zastosowania do montażu żurawi ciężkiego typu oraz mogą spowodować nieco większe zużycie stali (ok. 5%), natomiast zmniejszają pracochłonność, przyspieszają wykonanie oraz znacznie zmniejszają zużycie drewna (nieraz o około 50%), tak iż w ogólnym wyniku mogą przyczynić się do poważnych efektów ekonomicznych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !