Siła napięcia taśmy

Siła napięcia taśmy

Siła napięcia taśmy przenosi się na budowle poprzez konstrukcje wsporcze bębnów urządzeń napinających, działa dociążająco na urządzenia przejezdne, jeśli przez nie przewija się taśma (ale odciążająco na zestawy krążników trasy w sąsiedztwie tych urządzeń), dociążająco na konstrukcję trasy na pionowych lukach wypukłych, a odciążająco na wklęsłych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Moment obrotowy mechanizmu napędowego powoduje wzrost siły napięcia w obciążonym biegu taśmy, równoważony przez składową ciężaru nosiwa równoległą do osi przenośnika na wzniosach, opory tarcia, składową sił bezwładności nadawy równoległą do taśmy, a przy rozruchu również i siły bezwładności wszystkich przyśpieszanych mas.
Zasady obliczania konstrukcji budowli na siły odśrodkowe z niedokładności wyważenia wirników silników i szybkobieżnych kół przekładni, mają zastosowanie również do budowli transportu taśmowego przy dużych mocach napędów. Siły odśrodkowe bębnów i krążników można na ogół pominąć.

Oprócz obciążeń na konstrukcje budowli transportu taśmowego mogą działać w szczególnych przypadkach jeszcze inne siły. Ich wartość, charakter i sposób działania powinny być podane przez projektanta urządzenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obudow’a tuneli i zamkniętych kanałów przenośników taśmowych nie różni się w zasadzie od obudowy wyrobisk górniczych omówionych w rozdziale 11 niniejszego tomu i tuneli komunikacyjnych.
Kanały zamknięte stanowią często krótkie, wznoszące się odcinki obudowy trasy, przechodzące dalej w konstrukcję nadziemną. Często łączą się one z komorami przesypowymi lub zasobnikami podziemnymi. Kształt obudowy staje się w takich przypadkach bardzo skomplikowany, a wtedy jedynym słusznym rozwiązaniem jest zastosowanie obudowy żelbetowej monolitycznej. Przykład załamanego odcinka kanału zaprojektowanego przez Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych dla kopalni. Przykład prostego odcinka kanału wykonanego, ze względu na niewielką długość, w postaci konstrukcji monolitycznej (uprawnienia budowlane).

Elementy prefabrykowane

Proste odcinki poziome kanałów w mokrym gruncie ze względu na szczelność również lepiej jest wykonywać jako betonowane na miejscu niż z prefabrykatów.
Elementy prefabrykowane można stosować z korzyścią w gruntach suchych, na długich, prostych, poziomych odcinkach kanałów, gdzie istnieje możliwość użycia dużej liczby jednakowych prefabrykatów, np. w kształcie L na ściany i dno oraz płyt na strop.
W kanałach zamkniętych stosuje się przeważnie oświetlenie sztuczne (program egzamin ustny).

Konstrukcje żelbetowe mostów (zwanych również „pomostami” lub „galeriami”) pod przenośniki taśmowe zaczęto na szerszą skalę stosować w czasie ostatniej wojny ze względu na oszczędność stali. Wprowadzenie prefabrykacji i betonu sprężonego spowodowało, że obecnie mosty żelbetowe zaczynają konkurować ze stalowymi, aczkolwiek stalowe dominują nadal (opinie o programie).
Przyczyną ograniczonego zastosowania konstrukcji żelbetowych jest ich znaczny ciężar w porównaniu ze stosunkowo niewielkim obciążeniem zmiennym, wynoszącym od 200 do 3000 kG/m (dla mostu jednotaśmowego), trudny montaż i praktycznie brak możliwości dokonywania przeróbek.
Niewątpliwymi zaletami konstrukcji żelbetowych są niskie koszty konserwacji i możliwość wciągnięcia obudowy do pracy statycznej (segregator aktów prawnych).

Jeżeli nie wchodzą w grę jakieś wskazania specjalne, można mówić o opłacalności żelbetowych konstrukcji mostów przy spełnieniu następujących warunków:
a) stosunkowo duże obciążenie zmienne (taśma 800 mm wydaje się być absolutną dolną granicą),
b) rozpiętości nie przekraczające 30 m (wyjątkowo 36 m), jednak z tendencją do podniesienia tej granicy przy zastosowaniu sprężonych konstrukcji łupinowych,
c) możliwość zastosowania dużej liczby jednakowych prefabrykatów (długich serii) z czym wiąże się minimalna długość ciągu (około 000 m jako długość orientacyjna).
Często projektuje się wspólne mosty pod przenośniki i rurociągi, co zwiększa obciążenie zmienne, a przez to możliwości racjonalnego zastosowania konstrukcji żelbetowych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !