Siła wiążąca wodę

Siła wiążąca wodę

Woda adsorbowana tworzy powłokę wodną na powierzchni cząstki gruntu skutek przyciągania drobin wody wraz z kationami przez aniony na powierzchni cząstki mineralnej. Chodzi tu o warstwę kationów trwale związaną i powierzchnią cząstki. Drobina wody H20 ma układ dipolowy mimo, że sama stanowi układ obojętny pod względem elektrycznym na skutek siadania dwóch biegunów jest przyciągana przez ładunki jonów znajdujące się na powierzchni cząstki gruntu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Siła wiążąca wodę adsorsaną na powierzchni cząstki dochodzi do 20.000 atm. Na skutek działania wielkiej siły woda adsorbowana ma nriększoną gęstość, jej ciężar właściwy jest jaki 1,80 G/cm3. Zamarza przy temperaturze -78°C. Nie przesuwa się pod działaniem siły ciężkości, nie przekazuje ciśnienia odrostatycznego i nie rozpuszcza żadnych ‘Oli. T. W. Lambe podaje, że woda adsorbowana tworzy warstewkę o grubości około 10 cząsteczek wody i stanowi tą wodę którą suchy grunt pochłania z wilgotnej atmosfery (para wodna). Natomiast E. Paszyc-Stępkowska podaje, że woda adsorbowana ma grubość 1-2 cząsteczek (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przy wiązaniu tej wody następuje wydzielanie się ciepła. Woda adsorbowana może być usunięta z gruntu tylko przez odparowanie, przy czym przy temperaturze 105°C odparowuje tylko część wody adsorbowanej, reszta ulatnia się przy temperaturach dochodzących nawet do 350°C w zależności od rodzaju minerału (uprawnienia budowlane).

Siły wiążące poszczególne drobiny wody maleją w miarę oddalania się od powierzchni cząstki gruntu. W polu ich działania poza powłoką wody adsorbowanej tworzy się druga warstwa, nosząca nazwę wody błonicowej, związana już znacznie słabiej z powierzchnią cząstki (program egzamin ustny). Pokrywa się ona z warstwą dyfuzyjną, przy czym dipole wody orientują się w stosunku do powierzchni cząstki jak i częściowo w stosunku do kationów. Woda błonkowa stanowi warstwę o grubości od 20 do 200 drobin [5]. Według W. A. Prikłonskiego [10] grubość powłoki wody błonkowej na podstawie doświadczeń z ziarnami kwarcu wahała się w granicach: 34-10-6 mm przy średnicy ziarna 0,1 - 0,05 mm, 5-10″smm przy średnicy cząstki 0,01 - 0,005 mm (opinie o programie).

Skład sieci krystalicznej

Woda błonkowa przesuwa się z jednej cząstki na drugą niezależnie od siły ciężkości do chwili wyrównania grubości powłoki wodnej na obu cząstkach. Zamarza przy temperaturze nieco poniżej 0°C. Ciśnienia hydrostatycznego nie przekazuje. Grubość warstwy wody związanej (łącznie woda adsorbowana i błonkowa) na powierzchni cząstki iłu może dochodzić do 1.10~3 mm [10] co często może przekroczyć wymiar samej cząstki, a tym bardziej może wypełnić wolne przestrzenie między cząstkami (segregator aktów prawnych). Wpływ wody związanej na własności fizyczne i mechaniczne gruntu jest w skutek tego tym większy im drobniejsze jest jego uziarnienie. Wpływ ten przejawia się przy przepuszczalności, podnoszeniu kapilarnym, ściśliwości itp.

Woda wchodząca w skład minerałów. Można ją podzielić na dwie grupy wodę krystalizacyjną i wodę chemicznie związaną. Woda krystalizacyjna wchodzi w skład sieci krystalicznej poszczególnych minerałów, na przykład w krysztale gipsu (CaS042H20), i zachowuje swoją budowę własnej drobiny.

Woda chemicznie związana wchodzi w skład hydratów na przykład Ca(CH)2. Drobiny w wyniku reakcji chemicznej dzielą się na jony H+ i (OH)-. Każdy określony minerał zawiera przynależną mu ilość wody krystalizacyjnej i chemicznie związanej. Usunięcie wody krystalizacyjnej powoduje wyraźną zmianę własności chemicznych i fizycznych minerału, natomiast usunięcie wody chemicznie związanej powoduje rozpad minerału (promocja 3 w 1). W jednym i drugim przypadku z punktu widzenia mechaniki gruntów ma się do czynienia z innym gruntem innych własnościach. Woda w postaci pary wodnej. Występuje przede wszystkim w strefie aeracji tam gdzie wolne przestrzenie między ziarnami nie są zapełnione innymi rodzajami wody. Ogólna ilość pary wodnej w gruncie nie przekracza 0,001% ciężaru gruntu, aczkolwiek lokalne wahania mogą dochodzić do kilku procent.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !