Sinizna tarcicowa

Sinizna tarcicowa

Sinizna tarcicowa lub sinizna stosowa (sztaplowa) posiada barwę szaroczarną, ciemniejszą od barwy sinizny surowcowej. Występuje cna na powierzchni tarcicy w postaci plam, przenikających w tarcicę na głębokość 1—2 mm, co pozwala na usunięcie ich z tarcicy przy struganiu (program uprawnienia budowlane na komputer). Sinizna tarcicowa występuje najczęściej w miejscach styku tarcicy z przekładkami. Powierzchowne występowanie sinizny tarcicowej jest spowodowane szybkim wysychaniem tarcicy, wskutek czego jej wilgotność spada poniżej minimum koniecznego do rozwoju grzybni.

Grzybnia dysponuje w tych warunkach tylko krótkim czasem rozwoju, wskutek czego ogranicza swój zasięg do warstw przypowierzchniowych, a nie sięga w głąb tarcicy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ciemniejsze, szaroczarne zabarwienie sinizny tarcicowej jest wywołane przez worki zarodnikowe, które występują obficie na powierzchni tarcicy. Podobne zjawisko występuje na czołach kłód w wypadku sinizny surowcowej.
Jedynie w grubszych sortymentach tartych, jak bale i krawędziaki, grzybnia może rozwijać się przez dłuższy okres czasu, gdyż wysychanie ich przebiega powoli (uprawnienia budowlane).

W takich sortymentach występuje ona niekiedy w postaci tzw. sinizny ukrytej („podsłojowej”), która obejmuje wewnętrzną część bielu, podczas gdy zewnętrzne powierzchnie nie wykazują zasinienia. Taka forma sinizny powstaje przy szybkim wyschnięciu zewnętrznych powierzchni drewna i zachowaniu wilgotności odpowiedniej
do rozwoju grzybni jedynie we wnętrzu tarcicy (program egzamin ustny). Prawdopodobnie grzybnia występuje też w warstwie przypowierzchniowej, lecz w tak małej ilości, że nie powoduje jej splamienia.

Sinizna ukryta jest tym groźniejsza, że staje się widoczna dopiero po dalszej obróbce (przecinanie, rozdzielanie z grubości, struganie itp.), wskutek czego odbiorcy występują z reklamacjami, a producent tarcicy wysyłając ją w stanie zewnętrznie niezasiniałym nie orientuje się w powodach zasinienia. Jedynym środkiem zapobiegawczym jest zanurzanie tarcicy bezpośrednio po przetarciu w roztworach antyseptycznych (opinie o programie).

Żywa grzybnia

Sinizna występuje zasadniczo na ściętym drewnie okrągłym lub na tarcicy. W daleko mniejszym zakresie występuje również na osłabionych lub obumierających drzewach żywych.
Występowanie sinizny ogranicza się do bielu, twardziel natomiast pozostaje niezasiniała. Takie występowanie sinizny jest związane ze sposobem odżywiania się grzybni. Grzyby powodujące siniznę nie rozkładają błony komórkowej. Substancję odżywczą stanowi dla nich treść plazmatyczna żywych komórek; dlatego strzępki grzybni spotyka się przede wszystkim w komórkach promieni rdzeniowych bielu, gdyż twardziel prawie zupełnie nie zawiera żywych komórek (segregator aktów prawnych).

Dopiero przy intensywnym rozwoju grzybnia wnika również do wnętrza cewek. Wnikanie strzępek do cewek odbywa się poprzez jamki otoczkowe, przy czym strzępki przebijają środek torusa, tworząc otwór nieco większy od swej średnicy.
Według Liesego i Hartmann-Fahnenbrock’, którzy obserwowali przy użyciu mikroskopu elektronowego drewno sosnowe zasinione przez Scopularia phycomyces, przebijanie torusów odbywa się w drodze mechanicznej; nie stwierdzono natomiast śladów enzymatycznego rozkładu błony komórkowej. Ponieważ grzybnia wymaga do swego rozwoju pewnej ilości tlenu może się ona pojawić w cewkach dopiero po odparowaniu części wody z wnętrza komórek i po zajęciu jej miejsca przez powietrze(promocja 3 w 1).

Zakłócenie stanu zupełnego nasycenia drewna wodą powoduje przyciśnięcie torusów do ścianek komórkowych tych cewek, z których woda zaczyna odparowywać. Wobec zamknięcia jamek otoczkowych strzępki grzybni nie mogą przenikać przez cieńszą, półprzepuszczalną błonę pierwotną wokół torusa i rozprzestrzeniają się do wnętrza sąsiednich cewek dopiero po przebiciu torusów.

Żywa grzybnia jest bezbarwna i nie można zauważyć jej w drewnie bez użycia mikroskopu. W momencie obumierania, które zachodzi wskutek wyschnięcia zewnętrznych warstw drewna, grzybnia przybiera barwę brunatną.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami