Składki członkowskie i ubezpieczenie OC w 2019 roku

Wysokość składek członkowskich oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 2019 roku została opublikowana w komunikacie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Kwoty te muszą być uiszczone przez wszystkie osoby posiadające uprawnienia budowlane i chcące być członkiem izby samorządu zawodowego w roku 2019 (program na komputer).

Składki członkowskie i ubezpieczenie w 2019 roku

Od 1 stycznia składka za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynosi dla inżynierów budownictwa 70 zł za rok. Co ważne, opłatę na ubezpieczenie należy uiścić razem ze składką na Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (program na telefon). Należy przy tym pamiętać, aby składkę na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej opłacić z przynajmniej 15 dni wcześniej niż ulegnie zakończeniu poprzedni okres ubezpieczenia.

Sładka członkowska za przynależność do samorządu zawodowego wynosi:
• do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – 72 zł płatne jednorazowo na cały rok,
• do okręgowej izby inżynierów budownictwa – 348 zł za cały rok, przy czym istnieje możliwość rozłożenia na dwie raty. Wówczas jedna rata wynosi 174 zł (opinie o programie).

Oznacza to, że łącznie za możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w roku 2019 należy zapłacić 490 zł. Wysokość składek oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie uległa więc zmianie i jest taka sama jak w roku 2018 (program egzamin ustny).

Składki 2019

Warto też wspomnieć, że osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie są członkami izb samorządu zawodowego, mają możliwość zaliczania składek członkowskich do kosztów uzyskania przychodów (promocja 3 w 1). Informacji tej udzieliła Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia płatności są dostępne po zalogowaniu do członkowskiego portalu na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Blankiety, za pomocą których można uiścić wymagane opłaty, są dołączane także do czasopism branżowych (program egzamin ustny). Warto pamiętać, że brak członkostwa uniemożliwia sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dlatego jest ono niezbędne, aby pracować w swoim zawodzie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !