Składniki mineralne

Składniki mineralne

Spośród asfaltów naturalnych najęczęściej i w największych ilościach importuje się do Polski asfalt naturalny albański „Selenizza”. Jest to asfalt bardzo twardy, o wysokiej temperaturze mięknienia (program uprawnienia budowlane na komputer). Temperatura jego łamliwości wynosi około -32°C.
Składniki mineralne tego asfaltu zawierają dużą ilość ziemi okrzemkowej, w stanie nie przerobionym, z powodu dużej twardości i kruchości, asfalt ten nie ma zastosowania w budownictwie.

Dodaje się go jedynie do asfaltów ponaftowych, w celu podwyższenia ich temperatury mięknienia i obniżenia penetracji. Dodatek tego asfaltu do asfaltów ponaftowych jednocześnie obniża bardzo ciągliwość i podnosi temperaturę łamliwości mieszanki. Dlatego nie jest wskazane dodawanie go w ilościach przekraczających 10% (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Poza tymi złożami, które mogą być uważane za złoża czysto asfaltowe, asfalty naturalne występują częściej jeszcze w połączeniu z porowatymi materiałami mineralnymi, które są nasycone tymi asfaltami. Najważniejszymi przedstawicielami tej grupy złóż są wapienie bitumiczne, zawierające do 15% asfaltu rozupszczalnego w CS2. Złoża takie znajdują się na północnych stokach Alp w Bawarii, we Włoszech (Lombardia i Pescara), we Francji, na Sycylii, w Albanii i w wielu innych krajach Europy i Ameryki (uprawnienia budowlane).

Spotykana w literaturze zagranicznej terminologia stosowana do asfaltów naturalnych nie jest definitywnie ustalona. Wyskotopliwe asfalty amerykańskie, o temperaturze mięknienia powyżej 110°C, nazywane są asfaltytami. Spośród asfaltów i asfaltytów naturalnych najwyższą temperaturę mięknienia ma gilsonit wydobywany w stanie Utah. Temperatura mięknienia gilsonitu sięga 204°C. Materiał ten używany jest do wyrobu lakierów i kompozycji asfaltów do powłok wysokogatunkowych pap.
Sproszkowany gilsonit był także stosowany jako zasypowa masa izolacyjna termiczno-hydrofobowa przy budowie bezkanałowych sieci cieplnych. Sposób ten nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei.

Przeróbka asfaltów naturalnych

Przeróbka asfaltów naturalnych ogranicza się do ogrzewania surowego materiału wydobytego ze złoża w celu odparowania wody oraz do późniejszego jego stopienia. Stopione asfalty pozostawia się w spokoju w stanie płynnym w celu umożliwienia opadnięcia na dno przeważającej części zanieczyszczeń mineralnych. Oczyszczone przez odstanie się asfalty zlewa się do beczek, a najtwardsze - do płaskich dołów betonowych. Zastygły w dołach asfalt wyrąbuje się i wysyła luzem (program egzamin ustny).

Ropa naftowa jest produktem przemian morskiego mułu sapropelowego. Temperatura warstw ziemi, w których znajduje się ropa, nie przekracza 250°C. Są to temperatury za niskie dla procesów daleko posuniętego rozkładu termicznego substancji organicznej, a z drugiej strony - procesy rozkładu termicznego substancji organicznej prowadzą do związków bogatszych w węgiel niż związki występujące w ropie naftowej.
Z czynników geofizycznych może tu brać udział ciśnienie ułatwiające procesy polimeryzacji węglowodorów (opinie o programie).

Towarzyszące ropie minerały zawierające wanad, tlenki glinu i inne mają również wpływ katalityczny na zachodzące przemiany. Pewnej analogii tych procesów można się dopatrzyć w beztlenowym gniciu substancji organicznej w bagniskach, którego wynikiem jest powstawanie metanu CH4 (węglowodoru typu CH2n+2), gazu towarzyszącego często ropie naftowej.
Dodatkowym dowodem geologicznym tej teorii jest związek, jaki zachodzi między złożami ropy a dawnymi morzami i innymi zbiornikami wód (segregator aktów prawnych).

Produkcja ropy naftowej w Polsce w 1972 r. nie przekraczała 400 000 t. Zapotrzebowanie na wszelkie produkty naftowe, a także i asfalty, musi być dodatkowo pokrywane przez import ropy bądź gotowych produktów. Kolejno były importowane do nas ropy z Bliskiego Wschodu, Albanii, Austrii i ostatnio z Rosja (promocja 3 w 1).
Asfalty ponaftowe importowane były z Albanii, Węgier. Największy import asfaltów był z Albanii, skąd obok asfaltów ponaftowych importowano również asfalt naturalny Selenizza.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !