Skrócenie czasu twardnienia betonu

Skrócenie czasu twardnienia betonu

Jeśli powyższe dwa warunki będą ściśle zachowane, osiągnie się najbardziej pożądaną formę organizacyjną budowy osiedla, polegającą na całkowitej równomierności zatrudnienia poszczególnych grup roboczych i na wykonywaniu przez te zespoły stale tych samych czynności na budowie.
Po wykonaniu harmonogramu jednego domu osiedla można przystąpić do wykonania ogólnego harmonogramu, obejmującego całość osiedla mieszkaniowego złożonego z 23 domów jednego typu i zbudować go, biorąc za podstawę harmonogram jednego domu, zachowując identyczny układ czynności oraz identyczną kolejność (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jak widać z harmonogramu, jednym z głównych hamulców osiągnięcia pożądanej liczby obrotów deskowania jest przerwa technologiczna, konieczna do twardnienia betonu. Dlatego zabiegi mające na celu skrócenie tego czasu w drodze zastosowania np. przednich cementów, dodawania chlorku wapnia itp. mogą być opłacalne, tym bardziej przy stosunkowo wysokich kosztach drewna. Gdyby ogólny okres 18 dni roboczych twardnienia betonu przyjęty w harmonogramie skrócić np. tylko o 3 dni, tj. do 15 dni roboczych, otrzymalibyśmy, jak to łatwo odczytać można z harmonogramu, zwiększony obrót deskowania, zamiast m = 2,2 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zatem skrócenie przyjętego czasu twardnienia betonu tylko o 3 dni daje zwiększenie ogólnej liczby obrotów deskowania z 2,2 do 2,4, a więc niemal o 10%. Przy stosowaniu środków przyśpieszających proces twardnienia można by czas twardnienia jeszcze bardziej skrócić, a przez to bardziej jeszcze powiększyć liczbę deskowania.
Mając obliczoną liczbę obrotów deskowania w obydwu przypadkach, tj. przy twardnieniu normalnym i przyśpieszonym, można określić opłacalność stosowania takich czy innych technologicznych metod przyśpieszania twardnienia betonu, które połączone są ze zwiększonym nakładem kosztów (uprawnienia budowlane).

Prowadzenie budowy

Skrócony okres twardnienia betonu powoduje wzrost liczby obrotów deskowania, a przez to oszczędność na kosztach deskowania. Porównując tę oszczędność na deskowaniu ze wzrostem wydatków związanych z zastosowaniem środków przyśpieszających twardnienie, można dowieść racjonalności tego zabiegu, bądź jego nieracjonalności.
Nieraz można się spotkać na budowach żelbetowych ze zbędnym przetrzymywaniem konstrukcji w deskowaniach (program egzamin ustny)..

Przy zaprojektowanym harmonogramie opartym na zasadach pracy równomiernej nie może być mowy o dowolnym przetrzymywaniu elementów w deskowaniu. Nierozdeskowanie bowiem konstrukcji w czasie właściwym, przewidzianym przez harmonogram, zatrzymuje automatycznie cały proces wykonania.
Metoda pracy równomiernej zabezpiecza również przed przedwczesnym obciążeniem wykonanych i rozdeskowanych konstrukcji ciężarem konstrukcji wyżej leżących. Dzieje się tak dlatego, że rozdeskowanie odbywa się nieraz według przypadkowych zarządzeń wydawnych na budowie (opinie o programie)..
W przykładzie, że obciążenie rozdeskowancj konstrukcji pierwszej kondygnacji świeżym betonem konstrukcji drugiej kondygnacji, leżącej bezpośrednio nad nią, rozpoczyna się po upływie 34 dni- 10 dni = 24 dni robocze, a więc po 28 dniach kalendarzowych, tj. wtedy, gdy konstrukcja pierwszej kondygnacji w normalnych warunkach twardnienia osiąga przyjętą w projekcie wytrzymałość miarodajną(segregator aktów prawnych).

Zaletą prowadzenia budowy według zasad pracy równomiernej jest maksymalna liczba równocześnie wykonywanych robót, wzajemnie sobie nie przeszkadzających, gdyż każda z nich wykonywana jest na innej działce budowy. Na przykład w 28 dniu roboczym wykonywanych jest 6 rodzajów robót spośród 7 przewidzianych harmonogramem, a od 31 dnia roboczego rozpoczyna się wykonywanie 7 możliwych robót nieprzerwanie i równomiernie.

f Podczas gdy równomierne ustawianie deskowania oraz zbrojenia konstrukcji żelbetowych nie nasuwają wątpliwości co do celowości takiego sposobu pracy, to równomierne betonowanie, tj. stałe, codzienne betonowanie postępujące równolegle za deskowaniem i zbrojeniem mogłoby je nasuwać (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !