Skrzyżowanie autostrad

Skrzyżowanie autostrad

Jako jedno z ciekawszych rozwiązań wykonanych w ostatnich latach plan węzła przy dworcu Saweljowskim w Moskwie. Jest to węzeł trójpoziomowy, przy czym na najniższym poziomie znajdują się tory kolejowe i dojazdy do dworca (program uprawnienia budowlane na komputer). Na poziomie środkowym zaprojektowano plac o czterech wlotach ulic i 2 wlotach ramp na ulicę ekspresową przebiegającą bezkolizyjnie w górnym (trzecim) poziomie.

Z rozwiązań charakterystycznych dla miast amerykańskich możemy przytoczyć:

1) węzeł w Los Angeles o zwartym układzie jezdni, zajmujący stosunkowo niewiele powierzchni terenu, którego centralnym punktem jest wiadukt czteropoziomowy o niezależnych rozmieszczonych w różnych płaszczyznach jezdniach dla 2 krzyżujących się kierunków i dla lewych zjazdów z tych kierunków; dojazdy do wiaduktu prowadzone są po estakadach o kilkunastometrowych nieraz wysokościach (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

2) wielopoziomowy węzeł na skrzyżowaniu autostrad w Los Angeles węzeł o zbudowanych na estakadach rampach bezpośrednich i półbezpośrednich wbudowany jest w czworobok utworzony przez krzyżujące się ulice miasta.       ‘

Skrzyżowanie autostrad pod Kapsztatem w Afryce Południowej. Węzeł, zbudowany dla obowiązującego w tym państwie ruchu lewostronnego, ma niesymetryczne rampy półbezpośrednie. Zaprojektowanie dwóch ramp pośrednich w kształcie pętli zostało podyktowane ograniczeniami terenowymi, a mianowicie przebiegającym w bezpośrednim sąsiedztwie kanałem żeglownym i torami kolejowymi (uprawnienia budowlane).

Wybór typu węzła w zależności od prognozy i natężenia ruchu. Zazwyczaj warunki ruchu determinują typ węzła, jednak przy dużym natężeniu ruchu i nietypowych warunkach lokalnych jest możliwe przyjęcie kilku rozwiązań projektowych. Nieraz nawet konieczne jest dokonanie wyboru między wariantem jednopoziomowym, a wielopoziomowym. W takich przypadkach należy opracować projekty wstępne rozpatrywanych wariantów i przeprowadzić ich wnikliwą analizę pod kątem widzenia technicznym, ruchowym i ekonomicznym (program egzamin ustny).

Zalety techniczne

Zalety techniczne wariantu charakteryzują:

 • powierzchnia terenu zajęta pod skrzyżowanie,
 • objętość robót ziemnych, jako najbardziej pracochłonnych, oraz stopień wyrównania mas ziemnych,
 • łączna długość estakad, wiaduktów i tuneli w przeliczeniu na estakady o szerokości jednej jezdni jednokierunkowej, lub na metr kwadratowy powierzchni użytkowej estakady,
 • łączna długość jezdni drogowych i łączna powierzchnia ich nawierzchni,
 • minimalne promienie osi jezdni i zjazdów jak również długości odcinków położonych w łukach poziomych,
 • maksymalne pochylenia niwelety na jezdniach głównych i na rampach,
 • łatwość wykonania budowy, zwłaszcza przy przebudowach i modernizacjach wykonywanych bez ograniczania ruchu i związany z tym czas wykonania robót,
 • możliwość budowy w etapach (opinie o programie).

Dla, porównania wariantów pod względem ruchowym zestawiamy:

 1. szybkości projektowe na jezdniach głównych i na rondach;
 2. czas przejazdu przez węzeł dla wszystkich relacji w węźle z uwzględnieniem zmniejszenia szybkości jazdy na odcinkach o pochyleniu szkodliwym; dla węzłów jednopoziomowych należy tu dodać czas przymusowego postoju pojazdów pod sygnalizatorem w czasie fazy czerwonej ;
 3. suma czasów przejazdu przez węzeł potoków ruchu w godzinie szczytu obliczona ze wzoru:
 4. godzinie szczytu; obliczamy ją przy dużym udziale samochodów ciężarowych, a zwłaszcza przy niejednakowym obciążeniu ruchem ciężarowym poszczególnych relacji w węźle (segregator aktów prawnych).

Jako wskaźniki ekonomiczne rozpatrywanego wariantu uwzględniamy:

1) koszt budowy wraz ze wszystkimi urządzeniami sygnalizacyjnymi oraz robotami towarzyszącymi, jak przełożenia, objazdy tymczasowe, konstrukcje prowizoryczne itp.;

2) koszt utrzymania zarówno jezdni, poboczy, jak i wiaduktów i urządzeń sygnalizacyjnych; w przypadkach wyjątkowych może dojść koszt utrzymania węzła w warunkach zimowych, jeżeli jest on różny dla rozpatrywanych wariantów (np. dla jezdni położonych w terenie i w tunelu)(promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !