Spawacze kwalifikowani

Spawacze kwalifikowani
Spawacze kwalifikowani

Warunkiem właściwego zorganizowania pracy przy robotach montażowych jest poznanie i całkowite opanowanie procesu technologicznego tych robót i to zarówno przez kierownictwo, jak i przez wszystkich członków załogi roboczej (program uprawnienia budowlane na komputer). Dla wykonania robót montażowych należy dobierać specjalnie w tym celu wyszkolonych robotników, odznaczających się siłą fizyczną i dobrym zdrowiem (a w szczególności dobrym słuchem, zmysłem równowagi, odpornością na wstrząsy itp.). Załoga montażowa nie może rekrutować się z osób poniżej 18 lat i kobiet.

Do spawania elektrycznego mogą być przyjmowani tylko spawacze kwalifikowani (egzaminowani). Spawacze muszą w czasie pracy mieć ręczną osłonę lub maskę ochronną zasłaniającą górną i boczną część twarzy. Łuk elektryczny szkodliwy jest dla oczu w zasięgu do 20 m. Przy spawaniu wewnątrz budynku należy odgrodzić stanowiska spawacza ekranami (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy montażowcom należy wyposażyć ich w odpowiednie ubrania (kombinezony robocze z zapinanymi ściśle mankietami rękaw ów i spodni, nie ślizgające się buty, rękawice, hełmy ochronne) oraz niezbędne przybory i urządzenia pomocnicze (jak np. pasy ochronne z uchwytami, torby na narzędzia, skrzynki na narzędzia na rusztowaniach, okulary ochronne, tarcze ochronne itp.). Przed przystąpieniem do robót montażowych wszyscy robotnicy powinni być poddani kontrolnym badaniom lekarskim (uprawnienia budowlane).

Poza istniejącymi przepisami ogólnymi, obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, niezbędne jest opracowanie specjalnej instrukcji montażowej dla każdego obiektu, przy budowie którego odbywa się montaż konstrukcji budowlanych. Instrukcja ta powinna być opracowana przez projektanta organizacji robót przy współudziale głównego projektanta konstrukcji. W instrukcji tej należy uwzględnić specyfikę danej konstrukcji i podkreślić konieczność zwrócenia uwagi na przewidywane szczególnie niebezpieczne procesy technologiczne oraz zachowanie właściwej w danym przypadku kolejności operacji montażowych (program egzamin ustny).

Maszyny montażowe

Z ważniejszych przepisów ogólnych odnośnie do zachowania się robotników w czasie pracy należy wymienić:

  • zakaz przebywania robotników pod podnoszonym i przemieszczanym elementem, zakaz podnoszenia robotników przez urządzenia montażowe, chodzenia po zmontowanej konstrukcji bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń i pasów ochronnych;
  • wchodzenie robotników na wyznaczone miejsce pracy znajdujące się na montowanej konstrukcji powinno odbywać się po uprzednio zmontowanych schodach (stałych lub prowizorycznych) względnie drabinach stalowych wyposażonych (przy większych wysokościach) w pałąki ochronne (opinie o programie);
  • dla przechodzenia po już zmontowanej konstrukcji powinny być układane pomosty, a przy wykorzystywaniu do tego celu szerszych elementów konstrukcji należy stosować poręcze drewniane względnie mocno naciągnięte linki stalowe, za które można ewentualnie zaczepić zatrzaśnik pasa ochronnego robotnika;
  • używanie elementów świeżo ustawionych i jeszcze nie zamocowanych na stałe dla celów pomocniczych nie może być tolerowane. Pas ochronny powinien stanowić stałe wyposażenie robotnika montażowego i być zawsze przymocowany do pewnych pod względem wytrzymałości i stateczności elementów montowanej konstrukcji (segregator aktów prawnych).

Warunkiem bezawaryjnej pracy ciężkich maszyn i urządzeń montażowych jest zapewnienie pełnej ich stateczności w czasie pracy, nieprzekraczanie dopuszczalnych udźwigów i stałe utrzymywanie tych maszyn w pełnej gotowości technicznej. Maszyny montażowe stałe powinny być ustawione na mocnym fundamencie, zaś dla maszyn przesuwnych powinny być wykonane właściwe drogi przejazdowe (o utwardzonej nawierzchni czy też mocno podbitym torze szynowym) (promocja 3 w 1).

Maszyny montażowe powinny być wyposażone w tablice i znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz w instalację sygnalizacyjną i zabezpieczającą (samoczynne wyłączniki dla podnoszenia wysięgnika i podnoszenia ładunku, dla przejazdu poziomego itd.). Dla maszyn przesuwnych należy zabezpieczyć wolny przejazd w ramach gabarytu roboczego tych maszyn.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !