Blog

12.05.2022

Specjalne dodatki

W artykule znajdziesz:

Specjalne dodatki

Specjalne dodatki mogą być wykorzystane do zwiększenia odporności betonów i zapraw na działanie promieni radioaktywnych. Do naturalnych dodatków-wypełniaczy zalicza się piasek kwarcowy, wapień, dolomit, skały magmowe, pył kwarcowy, gliny, a do sztucznych - niektóre rodzaje popiołów lotnych i żużli (program uprawnienia budowlane na komputer).

Miałkość dodatków nie powinna być mniejsza niż miałkość cementu portlandzkiego. Do betonów wskazane jest stosować dodatki nie wymagające zmielenia (popioły sproszkowane, marszalit i in.) lub skały łatwo zmielane na mokro bądź rozpuszczające się w wodzie przy intensywnym mieszaniu, a do zapraw - gliny. Dodatki wykorzystywane tylko do zagęszczania zapraw i betonów mogą mieć grubszy przemiał. Zawartość procentową dodatku ustala się doświadczalnie. Dodatki powierzchniowo-czynne. Dodatki te dzieli się na hydrofilowo-uplastyczniające, hydrofobo-uplastyczniające i mikropiano-twórcze (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Do pierwszych zalicza się ciekłe, stałe i sproszkowane sole wapniowe kwasów lignosulfonowych ł) z domieszką substancji redukujących i mineralnych. Do domieszek hydrofobowo-uplastyczniających zalicza się mydło naftenowe, acidol, acidol z mydłem naftenowym, utleniony petrolatum oraz ciecze krzemoorganiczne. Takie dodatki wprowadza się do spoiw, betonów i zapraw w celu zmniejszenia ich wodożądności oraz ilości zużytych spoiw, z zachowaniem lub zwiększeniem ich plastyczności, a także w celu zwiększenia mrozoodporności betonów i zapraw w konstrukcjach (elementach) narażonych na wielokrotne kolejne zamrażanie i rozmarzanie albo nawilżanie i wysychanie. Do betonu i żelbetu budowli, którym stawia się szczególnie wysokie wymagania odnośnie do ich mrozoodporności, zaleca się stosować przynajmniej jeden z dodatków cieczy krzemo- organicznej (uprawnienia budowlane).

Dodatki przyspieszające twardnienie

Dodatki hydrofobowo-uplastyczniające chronią oprócz tego cementy od szybkiej utraty aktywności przy długotrwałym przewozie lub przechowywaniu i zapobiegają pojawianiu się wykwitów na powierzchni betonu. Dozowanie dodatków powierzchniowo-czynnych sprawdza się uprzednio na drodze doświadczalnej, szczególnie przy produkcji wyrobów z zastosowaniem obróbki cieplno-wilgotnościowej, w celu uniknięcia obniżenia ich wytrzymałości, i przeprowadza się zgodnie z SNiP I-W.2-69 (program egzamin ustny).

Dodatki piano- i gazotwórcze. Do pierwszych, stosowanych do wyrobu betonów komórkowych, należą dodatki klejowo-kalafoniowe, żywiczno-saponinowe, alumosulfonaftenowe środki pianotwórcze i środek pianotwórczy GK. Dopuszcza się także stosowanie innych środków pianotwórczych, np. smołowo-wapiennego oraz w postaci szkła wodnego, jeśli piana i przygotowany z niej beton komórkowy odpowiadają wymaganiom warunków technicznych. Do środków gazotwórczych stosowanych do gazo- betonów należą proszki aluminiowe PAK-3 i PAK-4 (opinie o programie).

Dodatki przyspieszające twardnienie i opóźniające wiązanie spoiw. Do środków przyspieszających twardnienie cementów, zwiększających narastanie wytrzymałości betonów’ i zapraw, szczególnie we wczesnym okresie, należą chlorek wapniowy CaCl2, kwas solny HC1, chlorek sodowy NaCl, siarczan glinowy A12(S04)3, potaż K2C03, azotan wapniowy Ca(N03)2, chlorek żelazowy FeCl3, gips budowlany. Zastosowanie CaCl2 lub HC1 pozwala zmniejszyć ilość wody i zużycie cementu kosztem pewnego zwiększenia ciekłości mieszanki betonowej. W celu przyspieszenia wiązania i twardnienia betonów komórkowych niezbrojonych stosuje się CaCl2 i A12(S04)3 (segregator aktów prawnych).

Wpływ CaCl2 na zwiększenie wytrzymałości betonu tłumaczy się jego katalitycznym oddziaływaniem na hydratację C3 i C2, a także reakcją z CjA i CąAF, w wyniku których tworzą się chlorogliniany. Nie dopuszcza się stosowania dodatków przyspieszających twardnienie do wyrobów żelbetowych sprężonych zbrojeniem z drutów o średnicy 5 mm i mniejszej, do wyrobów twardniejących w autoklawach i przeznaczonych do eksploatacji przy wilgotności względnej powietrza powyżej 60°/o, a także do tych wyrobów, w których według wymagań eksploatacji niedopuszczalna jest podwyższona higroskopijność i tworzenie się wykwitów (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami