Specjalność sanitarna

 

Specjalność sanitarna

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jest w skrócie nazywana specjalnością sanitarną. Aby w tej specjalności zdobyć uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy ukończyć studia magisterskie na kierunku energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria naftowa, inżynieria gazownicza lub wiertnictwo nafty i gazu (program na komputer).

Poza tym konieczne jest odbycie trwającej rok praktyki przy projektowaniu oraz trwającej półtora roku praktyki na budowie. Dla uprawnień do projektowania bez ograniczeń wymagany czas praktyki na budowie wynosi rok (program na telefon).
Osoby, które uzyskały tytuł magistra inżyniera lub inżyniera na kierunku energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria naftowa, inżynieria gazownicza lub wiertnictwo nafty i gazu oraz odbyły odpowiednio półtoraroczną lub trzyletnią praktykę na budowie mogą starać się o uprawnienia sanitarne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (program egzamin ustny).

Uprawnienia sanitarne do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagają ukończenia studiów inżynierskich na w/w kierunkach lub magisterskich na kierunku budownictwo. Praktyka trwa wówczas rok przy sporządzaniu projektów i półtora roku na budowie. Dla projektowania w ograniczonym zakresie wymagania są takie same, ale praktyka na budowie trwa rok (opinie o programie).
Uprawnienia sanitarne do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą uzyskać magistrowie inżynierowie budownictwa lub inżynierowie energetyki, inżynierii środowiska, inżynierii naftowej, inżynierii gazowniczej lub wiertnictwa nafty i gazu, którzy odbyli 1,5-roczną praktykę na budowie (segregator aktów prawnych).

Inżynierowie budownictwa


Uprawnienia te dostępne są także dla inżynierów budownictwa, których praktyka na budowie trwała 3 lata. Ponadto o te uprawnienia, po odbyciu czteroletniej praktyka na budowie mogą starać się osoby posiadające tytuł:
• technika energetyka,
• technika urządzeń sanitarnych,
• technika gazownictwa,
• technika inżynierii środowiska i melioracji,
• technika sieci gazowych,
• technika instalacji gazowych,
• technika sieci cieplnych,
• technika instalacji i urządzeń sanitarnych,
• technika sieci i instalacji urządzeń sanitarnych,
technika sieci wodnych i kanalizacyjnych (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !