Specjalność sanitarna – wymagane wykształcenie i praktyka

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nazywana jest w skrócie sanitarną (https://uprawnienia-budowlane.pl). Osoby, które chcą w tej specjalności zdobyć uprawnienia do projektowania i

Specjalność sanitarna

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, muszą ukończyć studia II stopnia na kierunku odpowiednim, czyli:
• inżynieria środowiska,
• inżyniera naftowa,
• energetyka,
• inżyniera gazownicza,
• wiertnictwo nafty i gazu (program na komputer).

Ponadto kandydat na uprawnienia musi odbyć roczną praktykę w biurze projektowym i półtoraroczną na budowie. Podobne są wymagania dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, jednak w tym wypadku praktyka na budowie trwa tylko rok (program na telefon).
Do zdobycia uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń konieczne jest:
• skończenie studiów II stopnia na w/w kierunkach odpowiednich i 1,5 roczna praktyka na budowie,
• skończenie studiów I stopnia na kierunkach odpowiednich oraz 3 lata praktyki na budowie (opinie o programie).

W przypadku projektowania i kierowania robotami budowlanymi wymagania są nieco inne. Do egzaminu dopuszczane są osoby, które skończyły studia I stopnia na jednym z wymienionych kierunków odpowiednich oraz odbyły roczną praktykę przy projektach i trwającą 1,5 roku praktykę na budowie, a także osoby, które skończyły studia II stopnia na kierunku budownictwo i odbyły takie same praktyki (segregator aktów prawnych).

W celu zdobycia uprawnień w ograniczonym zakresie

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie są dostępne dla osób, które spełniają poniższe warunki:
• ukończenie studiów I stopnia na kierunku odpowiednim i rok praktyki na budowie oraz rok przy projektach,
• ukończenie studiów II stopnia na kierunku budownictwo i rok praktyki przy projektach oraz rok na budowie (promocja 3 w 1).

Aby móc starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi należy:
• skończyć studia II stopnia na kierunku budownictwo i 1,5 roku pracować na budowie,
• skończyć studia I stopnia na jednym z kierunków odpowiednich oraz 1,5 roku pracować na budowie,
• skończyć studia I stopnia na kierunku budownictwo i odbyć 3 lata praktyk na budowie (program egzamin ustny),
posiadać tytuł technika lub mistrza bądź dyplom potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technika urządzeń sanitarnych, technika gazownictwa, technika inżynierii środowiska i melioracji, technika sieci gazowych, technika sieci cieplnych, technika instalacji i urządzeń sanitarnych, technika sieci i instalacji sanitarnych, technika sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz odbyć 4 lata praktyk na budowie.