Blog

11.04.2019

Specjalność telekomunikacyjna – kurs przygotowujący

W artykule znajdziesz:

Specjalność telekomunikacyjna – kurs przygotowujący

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych można uzyskać do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, a także w ograniczonym lub nieograniczonym zakresie (program na komputer). Szkolenie przygotowujące do egzaminu na tego typu uprawnienia to szansa na szybkie przyswojenie wiedzy dotyczącej zagadnień niezbędnych do zdobycia uprawnień. Program profesjonalnego kursu powinien obejmować przede wszystkim ogólne przedstawienie zakresu znajomości przepisów, które wymagane są podczas egzaminu na uprawnienia budowlane, w tym omówienie zasad tego egzaminu oraz prezentację aktów prawnych wraz z określeniem stopnia znajomości (program na telefon).
Podczas szkolenia musi być także szczegółowo omówiona ustawa Prawo budowlane łącznie z rozporządzeniami. W zakresie prawa budowlanego konieczne jest objaśnienie pojęcia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, praw i obowiązków projektanta, kierownika budowy i inspektora oraz przedstawienie aspektów prawnych wynikających z nadania uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu budowlanego

Specjalność telekomunikacyjna – kurs przygotowujący

Jeśli chodzi o zagadnienia dotycząc budowy obiektu, to konieczne jest omówienie przebiegu budowy oraz oddania jej do użytku, obowiązków inwestora i kierownika robót, zasad utrzymania obiektu budowlanego oraz zasad dotyczących uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu budowlanego (program na egzamin ustny).
W czasie szkolenia powinny być też poruszone kwestie dotyczące obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu w zakresie utrzymania obiektu budowlanego (promocja 3 w 1). Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się również z zasadami odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, definicją katastrofy budowlanej czy istniejącymi organami nadzoru budowanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej (segregator). Dokładnie omawiane jest rozporządzenie zawierające przepisy techniczne oraz przepisy wykonawcze. W ramach kursu poruszane są też zagadnienia dotyczące ustawy o wyrobach budowlanych, samorządu zawodowego w budownictwie, ustawy o normalizacji i normy, ustawy o certyfikacji czy prawa geodezyjnego (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami