Uprawnienia drogowe

 

Uprawnienia drogowe

Uprawnienia budowlane podzielone są na różne specjalności, wśród których jedną z najbardziej popularnych jest specjalność inżynieryjna drogowa (program na komputer). Aby w ogóle móc myśleć o jej zdobyciu, trzeba zdobyć najpierw odpowiednie wykształcenie. W tym przypadku jest to ukończenie studiów magisterskich na kierunku budownictwo – wówczas można zdobyć te uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie wystarczy wykształcenie inżynierskie (program na telefon).

Najniższe wymagania są dla uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – tutaj wystarczy tytuł technika drogownictwa, technika dróg i mostów kolejowych bądź technika budownictwa. Oczywiście każdy kandydat na uprawnienia musi też odbyć praktykę zawodową, która w zależności od wykształcenia trwa od roku do nawet czterech lat (program egzamin ustny).

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń pozwalają na projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi, które związane są z obiektem budowlanym – do takich obiektów zalicza się:
• przepusty i drogi, czyli obiekty określone w przepisach o drogach publicznych – wyjątkiem są drogowe obiekty inżynierskie,
• przepusty i drogi dla ruchu oraz postoju statków powietrznych (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie ograniczonym dają nieco mniejsze możliwości (segregator aktów prawnych). W zależności od rodzaju uprawniają one do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi następujących obiektów:
• drogi lokalne i dojazdowe, a także drogi wewnętrzne i przepusty, godnie z przepisami o drogach publicznych – z wyjątkiem drogowych obiektów inżynierskich,
• drogi na terenie lotnisk, które nie są przeznaczone dla postoju i ruchu statków powietrznych.
Oczywiście, aby zdobyć uprawnienia i móc rozwijać się w swoim zawodzie, trzeba najpierw zdać egzamin (promocja 3  w 1). Jego trudność jest uzależniona od rodzaju i zakresu uprawnień. Najtrudniejszy jest egzamin na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !