Blog

21.03.2019

Specjalności instalacyjne – kierunki studiów

W artykule znajdziesz:

Specjalności instalacyjne – kierunki studiów

O uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej mogą się starać osoby, które ukończyły kierunki studiów wskazane w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) (program na komputer). Dla specjalności instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie odpowiednie kierunki studiów to telekomunikacja, elektrotechnika lub elektronika, elektronika i telekomunikacja, miernictwo elektryczne i telekomunikacja. Dla tej samej specjalności w ograniczonym zakresie kierunki pokrewne to informatyka, elektrotechnika, inżynieria elektryczna, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników (program na telefon).

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci

Specjalności instalacyjne – kierunki studiów

O uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie można się starać po ukończeniu studiów na kierunkach właściwych, czyli – energetyka, wiertnictwo nafty i gazu, inżynieria naftowa, inżynieria gazownicza, inżynieria środowiska (program na egzamin ustny). Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie mogą być nadane także po ukończeniu studiów na kierunkach pokrewnych – w tym wypadku są to wszystkie kierunki studiów związane z budownictwem (promocja 3 w 1).
Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie może być nadana osobom, które ukończyły studia na kierunku elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka (segregator). Kierunki pokrewne pozwalające na zdobycie tej specjalności w zakresie ograniczonymi to energetyka, elektronika, elektronika i telekomunikacja, elektryczny transport szynowi, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników, automatyka i robotyka, transport (opinie). W przypadku transportu konieczne jest uzyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zabezpieczania ruchu pociągów lub sterowanie ruchem w transporcie.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami