Specjalności uprawnień budowlanych – jakie są specjalności techniczno-budowlane?

Specjalności uprawnień budowlanych – jakie są specjalności techniczno-budowlane?


Uprawnienia budowlane nadawane są w różnych specjalnościach (program na komputer). Wybór konkretnej ze specjalności zależy od posiadanego wykształcenia – szczegółowy spis kierunków pokrewnych i odpowiednich dla specjalności uprawnień znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, natomiast wykaz zawodów uprawniających do zdobycia poszczególnych specjalności w załączniku nr 3 do tego rozporządzenia (program na telefon).

Oczywiście wymagane jest także odbycie praktyki zawodowej i zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane. Po zdobyciu uprawnień i odpowiedniego przygotowania zawodowego można jeszcze starać się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej w swojej specjalności.

Specjalności techniczno-budowlane są wyodrębnione tylko w niektórych specjalnościach (program egzamin ustny). Jedną z nich jest specjalność konstrukcyjno-budowlana, w ramach której możliwe jest zdobycie następujących specjalizacji:
• obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
• geotechnika,
• obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych,
• obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
• budowle wysokościowe,
• rusztowania i deskowania wielofunkcyjne (opinie o programie).

Wybór specjalizacji


Specjalizację można również zdobyć w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej (segregator aktów prawnych). Do wyboru są następujące specjalizacje: śródlądowe budowle hydrotechniczne, melioracje wodne, obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków, morskie budowle hydrotechniczne. W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wyodrębnione są specjalizacje:
• sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
• sieci, instalacje i urządzenia gazowe,
• sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.
Specjalizacje są również wyodrębnione w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (promocja 3  w 1). Do wyboru jest specjalizacja trakcje elektryczne, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !